Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Wright – God en de pandemie

Wright, Anglicaan, bekend populariserend nieuwtestamenticus, zoekt, midden in de coronacrisis, naar wat er n.a.v. deze pandemie bijbels kan worden gezegd. Om duiding (straf voor de zonde? oproep tot bekering?) kan het niet gaan. In het OT (Job!) klinkt vooral de klacht. En er is het verhaal van het kwaad, als duistere macht. Maar Jezus, geconfronteerd met menselijke ellende, zoekt niet een (hypothetische) oorzaak. Hij kijkt vooruit, om te zien wat God eraan gaat doen (Johannes 9).

Schelkens – Johannes Willebrands

Willebrands (1909-2006), geboren in Bovenkarspel (West-Friesland), werd Rooms-Katholiek priester, werkte enkele jaren als kapelaan in Amsterdam, was nadien hoogleraar filosofie en directeur in Warmond en raakte verzeild in de oecumene: hij werd in 1948 voorzitter van de (toen nieuw opgerichte) Sint-Willibrordvereniging, oecumenisch adviesorgaan van de bisschoppen. Op den duur werd dit zijn hoofdtaak. Naderhand verbreedde zijn oecumenische betrokkenheid zich internationaal.

Van de Beek – Spreken over God

Van de Beek heeft sinds zijn promotie in 1980 een imposant oeuvre bijeen geschreven. Dat is uitgemond in een complete zesdelige dogmatiek, gepubliceerd tussen 1998 en 2017. In de hier besproken uitgave worden deze zes omvangrijke delen handzaam samengevat: een complete dogmatiek in zakformaat. Er zijn zes hoofdstukken, corresponderend met de zes eerder gepubliceerde delen. De opzet van het geheel (de christologie met aangehangen Israëltheologie voorop; de eschatologie direct aansluitend; dan de ecclesiologie; de scheppingsleer en de Godsleer pas aan het slot) bleef zo gehandhaafd. Met één (relatieve) uitzondering: de pneumatologie, in het hoofdwerk ondergebracht bij de ecclesiologie, verschijnt nu in het verband van de eschatologie.

Basis

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?

Premium

Preekschets Marcus 1:17

Marcus 1:17 Tweede zondag na Epifanie Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Schriftlezing: Marcus 1:16-20 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij gelijk op met het gemeenschappelijk leesrooster. Vandaag Marcus 1:16-20, de roeping van de eerste leerlingen. Uitleg Onmiddellijk op het […]

Nieuwe boeken