Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

22. De johanneïsche literatuur

De uitdrukking ‘de johanneïsche literatuur’ kan, zo blijkt uit het gebruik ervan in de bijbelwetenschap, een ruime en een beperkte betekenis hebben. Tot de johanneïsche literatuur in de ruime betekenis rekent men het evangelie van Johannes, de brieven van Johannes en de Openbaring van Johannes, tot de johanneïsche literatuur in de beperkte betekenis behoren alleen […]

Nieuwe boeken