Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Een hart met vele kamers

Rabbijns denken in de joods-Israëlische politieke actualiteit Door een tentoonstelling verleden jaar in Jeruzalem werd ik er weer bij bepaald hoezeer begrippen als eigenheid en samenhang, particulariteit en universaliteit nauw bij elkaar betrokken zijn. De tentoonstelling heette ‘Alleen en Samen’, in het Hebreeuws twee woorden met dezelfde stam(JaChiD en JaChaD), slechts een wisseling van klinkers […]

Nieuwe boeken

Lid worden