Menu

5 vragen aan… Kees Roest

Redactie Theologie.nl

Deze week verscheen de 12e (!) druk van het populaire boek Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen van de psycholoog Kees Roest. We stelden de auteur 5 vragen, die hij hier beantwoordt.

9789023970774 - 72 dpi

1. Uw boek in één zin:
Het zijn niet de gebeurtenissen in ons leven die ons van streek maken, maar onze opvattingen daarover.

2. Hoe helpt uw boek de lezer verder?
Het boek biedt een praktische methode (de zogenaamde RET-methode) om jezelf van irrationele opvattingen bewust te worden en deze te veranderen in rationele. Het kenmerk van een rationele opvatting is dat deze op feiten is gebaseerd, bijdraagt tot het doel dat je voor ogen hebt, heftige negatieve emoties vermindert en ongewenste conflicten met anderen voorkomt. Het gevolg van dit veranderproces is een aanmerkelijk minder gestrest leven, zowel op emotioneel terrein als op het terrein van onze omgang met anderen. Het kan relaties redden en voorkomen dat kinderen met ruzie uit huis gaan. Het kan je een hartinfarct besparen of helpen een burn-out te voorkomen.

3. Waarin onderscheidt uw boek zich van andere boeken in dit genre?
Door eenvoud en duidelijkheid. Verder is het geen vorm van peptalk, maar een nuchtere benadering, waarin je niet krijgt voorgeschreven wat je allemaal zou moeten doen en laten om een goed leven te kunnen leiden, om gelukkig te zijn, maar bouwstenen krijgt aangereikt waarmee je zelf aan de slag kunt om je doelen te bereiken, binnen de kaders van wat er mogelijk is. Het is geen vorm van positief denken, maar van reëel denken. Het verplicht niet tot succes, maar zet aan tot redelijke inspanning, met aanvaarding van wat er niet gaat zoals je graag zou willen. Daarbij worden lijnen getrokken naar de Bijbel, die voor christenen geldt als de hoogste werkelijkheid. Soms denk ik: misschien helpt de RET om de Bijbel beter te leren verstaan, want lezen we die ook niet vaak door de bril van twijfelachtige opvattingen, opvattingen die bijvoorbeeld meer gebaseerd zijn op wie onze aardse ouders voor ons waren, dan op hoe onze hemelse Vader zichzelf toont te zijn in Jezus?

4. Met wie zou u het liefst over uw boek van gedachten wisselen?
Ik vind het altijd fijn om van gedachten te wisselen met mensen die het boek gelezen hebben en dit echt proberen toe te passen op hun emotionele problemen. Het is mooi om dan steeds weer te merken hoe het hen echt verder helpt. Het fijnst vind ik de gedachtewisseling met christenen die beseffen dat de Bijbel echte antwoorden geeft op problemen; die beseffen dat alleen al de doordenking van Romeinen 8 en 1 Korinthe 13 elk emotioneel probleem hanteerbaar maakt.

5. U gaat een tijdje naar een zonnig eiland zonder wifi. Welke 5 boeken gaan in elk geval in de koffer of op de e-reader?
Dat is een veelgestelde vraag. Voorafgaand aan de zomervakantie is hij ook altijd hoogst actueel. Het antwoord op die vraag kan bij mij per uur wisselen, dus dat veroorzaakt nog wel eens stress. De Bijbel gaat sowieso mee. Ik stel me vaak voor hoe het zou zijn wanneer ik me eens een paar weken enkel met de Bijbel bezig zou houden. Uiteindelijk gaat er dan toch nog wel weer vakliteratuur mee, theologische boeken en een enkele roman. Op dit moment zou ik meenemen: Aan Gods hand door pijn en lijden van Tim Keller, Eén houvast van Wim Verboom, Wat de liefde doet van Søren Kierkegaard en Het leven van Vincent van Gogh van Irving Stone.

Niets moet alles mag

Dit boek is al voor tal van mensen een eyeopener geweest: de ontdekking dat het niet de omstandigheden zijn die ons gestrest maken, maar de manier waarop wij tegen onszelf, anderen en de wereld om ons heen aankijken. Het aanleren van de RET-methode helpt om perfectionistische en irrationele opvattingen te leren herkennen en veranderen. Met als resultaat een belangrijke vermindering van stress, angst en boosheid. En bovendien meer zelfvertrouwen en een beter begrip van jezelf en anderen, waardoor je allerlei zaken kalmer en efficiënter kunt aanpakken.

5 vragen aan… Kees Roest

Deze week verscheen de 12e (!) druk van het populaire boek Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen van de psycholoog Kees Roest. We stelden de auteur 5 vragen, die hij hier beantwoordt.

Boekomslag Niets moet alles mag van Kees Roest
Boekomslag Niets moet alles mag van Kees Roest

Nieuwe boeken