Menu

Prediking

Theologie.nl helpt je bij de viering

Advent-kaarsen-kaarsen-foto-van-Pixabay

Advent – Gerechtigheid en vrede

Jan Swager schreef een preekschets over Psalm 72:1. Over gerechtigheid en vrede. De preekschets steunt ons verlangen naar vervulling van de profielschets van een ideale koning of machthebber.

Advent – Het Magnificat

De preekschets van Johan Lotterman gaat over Lucas 1. Alle lagen van Tenach, Thora, profeten en psalmen klinken mee. Maria’s lofzang, het Magnificat, klinkt nog steeds in kerken en koren.

Illustratie-van-Pixabay-Gebed-Prediking

Gebeden op Theologie.nl

Wist je dat je het dienstboek kunt raadplegen op Theologie.nl? Hieronder vallen ook talloze gebeden, waaronder het bovenstaande gebed. Wat is mooier dan samen te mogen komen in het huis van de Heer?

Ontmoeting met Jezus

Henrico ter Beek gaat in op de vraag ‘Wat is innerlijke genezing?’ Met theologen Payne en Purves kijkt hij naar de rol van de ‘werkelijke een aanwezige Jezus’ in innerlijke genezing. Dit artikel vormt het tweede deel van het Theologisch drieluik over innerlijke genezing. 

Hoe vind ik gemakkelijk materiaal van Prediking?

Je kunt op twee manieren naar materiaal zoeken:
->door een of meer woorden in te tikken in de zoekbalk of
-> door gebruik te maken van filters waarmee u selecties maakt en verfijnt.

Ga hiervoor eerst naar de beginpagina ‘Artikelen‘. Of gebruik een van de links hieronder.
Veelgestelde vragen
Preekschetsen
Materiaal rond prediking
Dienstboek

Groepen lezen Theologie.nl met 50% korting
Wist je dat we ook een collectief abonnement hebben? Speciaal voor groepen! Kerkenraden, kloosters en andere christelijke organisaties waarin groepen mensen samenwerken aan de groei van de kerk lezen Theologie.nl met groepsvoordeel. Normaal is het Theologie.nl jaarabonnement basis 49,99 euro per persoon per jaar. Vanaf 5 personen lees je Theologie.nl basis al vanaf 25,00 er persoon per jaar. Als de groep groter is, loopt de korting verder op. Tip: Stuur deze informatie door naar je kerkenraad
Bekijk de mogelijkheden >> 

Theologie collectief abonnement

Leesrooster

Datum Lezingen
17-12-2023

3e zondag van Advent
Jesaja 65:17-25; Psalm 126; 1 Tessalonicenzen 5:12-24; Johannes 3:22-30

24-12-2023

4e zondag van Advent
2 Samuël 7:4-16; Psalm 132; Romeinen 16:25-27; Lucas 1:26-38

Kerstnacht
Jesaja 8:23b-9:7; Psalm 96; Titus 2:11-14; Lucas 2:1-20

25-12-2023

Kerstdag
Jesaja 52:7-10; Psalm 98; Hebreeën 1:1-12; Johannes 1:1-14

26-12-2023

Stefanus
Jeremia 26:1-15; Psalm 31:1-9; Handelingen 6:8-7:2a,52-60; Matteüs 23:34-39

28-12-2023

Onschuldige kinderen
Jeremia 31:15-17; Psalm 124; Openbaring 21:1-7; Matteüs 2:13-18 

31-12-2023

Zondag onder octaaf van Kerstmis
Jesaja 61:10-62:3; Psalm 147:12-20; Galaten 3:23-4:7; Lucas 2:33-40

01-01-2024

Achtste kerstdag, besnijdenis, 1 januari
Numeri 6:22-27; Psalm 8; Handelingen 4:8-12; Lucas 2:21

06-01-2024

Epifanie
Jesaja 60:1-6; Psalm 72; Efeziërs 3:1-12; Matteüs 2: 1-12


Over Prediking

In de online community Prediking op Theologie.nl (voorheen PreekWijzer) is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Voor kerken en organisaties kan het ook interessant zijn om voor een voordelig, collectief abonnement te kiezen.

Als je PreekWijzer-abonnee was, heb je automatisch een Premium-lidmaatschap bij Theologie.nl. Je hoeft dit alleen eenmalig te activeren en een wachtwoord in te stellen.

De Redactie Prediking zorgt ervoor dat wekelijks nieuw materiaal op het gebied van prediking op Theologie.nl verschijnt. In samenwerking met de Redactie Theologie.nl verschijnen ook blogs en podcasts.

Nieuwe boeken