Menu

Prediking

Theologie.nl helpt je bij de viering

Open-bijbel-kaars-van-Pixabay

Ambrosius’ onderricht voor en na de doop

In de veertigdagentijd bereidde Ambrosius (4e eeuw) zijn doopleerlingen voor op de doopritus in de paasnacht. Hij ontwikkelde een mystagogische catechese om ze in contact te brengen met het geheim van het christelijke geloof.

Bouwstenen kringviering 

Voor de derde zondag van de veertigdagentijd schreef Sybrand van Dijk bouwstenen voor een huiskamerviering. De schets bevat een complete viering. Bijzonder is hoe de 10 geboden, als stenen tabletten naar beneden gebracht, in de tempel botsen op de handel om tempeldienst te bekostigen in Jezus’ tijd.

Foto van Yeshaya Dinerstein van Pixabay. Rivier met bomen op de oevers. Preekschets Psalm 1.

Preekschets biddag 2024

Bijbelgedeelte: Psalm 1

Thema: Gebed om welstand.

Johan Lotterman brengt ons op het spoor van Psalm 1, het inslaan van een weg met de Thora in de hand. Gods Woord belooft geen succes- of welvaartsgarantie, maar wel een gezegend leven. Op biddag is het mooi in groepjes daarnaar te zoeken en voor te bidden

Kruis op een heuvel. Foto van Tumisu op Pixabay.

Luisteren naar Gods geliefde Zoon

Voor de veertigdagentijd schreef Wouter Biesbrouck een preekschets over de verheerlijking op de berg. De Bijbellezing is uit Marcus 9 en het thema is: ‘Heerlijkheid en lijden gaan samen’.

Kindermoment

Jeroen Sytsma schreef dit kindermoment voor een van de eerste zondagen van de veertigdagentijd. Hoe meer je van iets houdt, hoe meer je ervoor overhebt.

Hoe vind ik gemakkelijk materiaal van Prediking?

Je kunt op twee manieren naar materiaal zoeken:
->door een of meer woorden in te tikken in de zoekbalk of
-> door gebruik te maken van filters waarmee u selecties maakt en verfijnt.

Ga hiervoor eerst naar de beginpagina ‘Artikelen‘. Of gebruik een van de links hieronder.
Veelgestelde vragen
Preekschetsen
Materiaal rond prediking
Dienstboek

Groepen lezen Theologie.nl met 50% korting
Wist je dat we ook een collectief abonnement hebben? Speciaal voor groepen! Kerkenraden, kloosters en andere christelijke organisaties waarin groepen mensen samenwerken aan de groei van de kerk lezen Theologie.nl met groepsvoordeel. Normaal is het Theologie.nl jaarabonnement basis 49,99 euro per persoon per jaar. Vanaf 5 personen lees je Theologie.nl basis al vanaf 25,00 er persoon per jaar. Als de groep groter is, loopt de korting verder op. Tip: Stuur deze informatie door naar je kerkenraad
Bekijk de mogelijkheden >> 

Theologie collectief abonnement

Leesrooster

Datum Lezingen
03-03-2024

3e zondag Veertigdagentijd
Exodus 20:1-17; Psalm 19:8-15; Romeinen 7:14-25; Johannes 2:13-22(25)

10-03-2024

4e zondag Veertigdagentijd
Jozua 4:19-5:1,10-12; Psalm 122; Efeziërs 2:4-10; Johannes 6:(1) 4-15

17-03-2024

5e zondag Veertigdagentijd
Jeremia 31:31-34; Psalm 51; Hebreeën 5:1-10; Johannes 12:20-33

24-03-2024

6e zondag Veertigdagentijd, Palm- en Passie-zondag
Marcus 11:1-11 of Johannes 12:1-24; Psalm 118:1-2,19-29; Jesaja 50:4-7 of Jesaja 52:12-53:12; Psalm 73:13-20; Filippenzen 2:5-11; Marcus 14:1-15:47

28-03-2024

Witte Donderdag
Exodus 12:(1) 15-20; Psalm 81 [116]; Johannes 13:1-15; (Johannes 14:15-31 of Matteüs 26:30-46a)

29-03-2024

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1) 21-28; Hosea 6:1-6; Psalm 22; Hebreeën 9:11-15; Johannes 18:1-19:42

30-03-2024

Paasnacht
Genesis 1 – 2:3; Psalm 33:6-9; Genesis 22:1-18; Psalm 16:5-11; Exodus 14:15-15:1a; Exodus 15:1b-3; Jesaja 54:4-14; Psalm 30:2-6; Jesaja 55:1-11; Jesaja 12:1-6; Ezechiël 36:24-28; Psalm 51:9-15; Sefanja 3:12-20; Psalm 126; Romeinen 6:3-11; Marcus 16:1-8

31-03-2024

1e zondag van Pasen
Jesaja 25:6-9; Psalm 118:15-24; Kolossenzen 3:1-4; Johannes 20:1-18


Over Prediking

In de online community Prediking op Theologie.nl (voorheen PreekWijzer) is een schat aan materiaal op het gebied van prediking verzameld: preekschetsen, bijbels theologische artikelen, homiletische artikelen, kindermomenten en liturgisch materiaal. Al dit materiaal vind je hier op Theologie.nl. De eerste drie artikelen zijn gratis te lezen, een Premium lidmaatschap geeft onbeperkte toegang. Voor kerken en organisaties kan het ook interessant zijn om voor een voordelig, collectief abonnement te kiezen.

Als je PreekWijzer-abonnee was, heb je automatisch een Premium-lidmaatschap bij Theologie.nl. Je hoeft dit alleen eenmalig te activeren en een wachtwoord in te stellen.

De Redactie Prediking zorgt ervoor dat wekelijks nieuw materiaal op het gebied van prediking op Theologie.nl verschijnt. In samenwerking met de Redactie Theologie.nl verschijnen ook blogs en podcasts.

Nieuwe boeken