De Eerste Dag

Handreiking bij de jaarorde

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, inspirerende meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

De Eerste Dag volgt het kerkelijk jaar. Nummer 1 van elke jaargang begint op de eerste zondag van de Advent voorafgaand aan het aangegeven kalenderjaar.

De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het oecumenische leesrooster is een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

Redactie
Nienke van Andel (eindredactie) | Maarten Diepenbroek (kerkmuziek) | Irma Pijpers-Hoogendoorn (rubriek ‘Anders gedaan’) | Lidwien van Buuren (exegese) | Hella Willering  (redactiesecretariaat: redactie-eerstedag@kokboekencentrum.nl)

Abonneren

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 60,00*
Buitenland: € 93,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 21,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 17,00 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 17,00 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer

Bronnen bij De Eerste Dag

Het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland, in bepaalde perioden aangevuld met alternatieve lezingen.

In onderstaand overzicht (klik voor downloaden op de link) vindt men de genoemde Nederlandse bronnen behorende bij De Eerste Dag:

Winter 2021 – jaargang 44, nummer 1

Lente 2021 – jaargang 44, nummer 2

Bij de tweede aflevering van deze jaargang zijn LIEDSUGGESTIES te downloaden:

Liedsuggesties bij aflevering 2