De Eerste Dag

Handreiking bij de jaarorde

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, inspirerende meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

De Eerste Dag volgt het kerkelijk jaar. Nummer 1 van elke jaargang begint op de eerste zondag van de Advent voorafgaand aan het aangegeven kalenderjaar.

De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het oecumenisch leesrooster is een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

Doe mee aan het proefpanel van De Eerste Dag

De laatste jaren is het palet voorgangers in kerken veel kleurrijker geworden: hbo geschoolde voorgangers, pioniers met andere opleidingen, leken-voorgangers enzovoort. Wij, de redactie van De Eerste Dag, zijn benieuwd of deze voorgangers ook uit de voeten kunnen met het blad en willen graag beter weten waar zij behoefte aan hebben. Ben je een niet-academisch geschoolde voorganger en wil je ons helpen? Doe dan mee aan ons proefpanel.

Je krijgt het zomernummer van De Eerste Dag gratis. Dit gebruik je bij de voorbereiding van minimaal 3 diensten, vieringen of bijeenkomsten in de periode vanaf 24 april. Tijdens 2 online panelgesprekken van 1 uur koppel je naar ons terug wat je ervaringen zijn: wat was bruikbaar? Wat niet? Wat heb je nodig? We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën!

De panelbijeenkomsten zijn op:
Panel A maandagmorgen 23 mei en 27 juni van 10-11 uur
Panel B dinsdagavond 24 mei en 28 juni van 20-21 uur
(Beide panels bespreken hetzelfde)

Om je op te geven mail je je naam, telefoonnummer, werksituatie en eventuele voorkeur voor panel A of B naar Esther van der Panne: evanderpanne@kokboekencentrum.nl. Geef ook aan of je De Eerste Dag al hebt ontvangen, of dat je een exemplaar wilt ontvangen (vermeld dan ook je postadres).

Redactie

Marloes Meijer (eindredacteur, overige rubrieken) | Theo Menting (rubrieken Liedsuggesties, Bij deze dag, Lied onder de loep) | Irma Pijpers-Hoogendoorn (rubrieken Anders gedaan, Invalshoek, Kansen voor gebed) | Lidwien van Buuren (exegese) | Hella Willering (redactiesecretariaat: redactie-eerstedag@kokboekencentrum.nl)

Voor vragen of wijzigingen betreffende uw abonnement, e-mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Adverteren?

Dat kan! Download de Mediakaart met informatie over de mogelijkheden, tarieven en aanleverdata. Voor meer informatie: advertentieacquisiteur Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06-54274244.

Abonneren

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 61,25*
Buitenland: € 93,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 21,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 17,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 17,50 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer

Downloads bij De Eerste Dag

Bronnen voor het Gemeenschappelijk Leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland, in bepaalde perioden aangevuld met alternatieve lezingen.
In onderstaande overzichten (klik voor downloaden op de link) vindt u de leesroosters waarop het Gemeenschappelijk Leesrooster teruggaat: het Rooms-Katholiek Lectionarium, het Oud-Katholiek Lectionarium en het eenjarige leesrooster uit het Evangelisch-Luthers Dienstboek.

Winter 2022 – jaargang 45, nummer 1

Lente 2022 – jaargang 45, nummer 2

Zomer 2022 – jaargang 45, nummer 3

Herfst 2022 – jaargang 45, nummer 4