De Eerste Dag

Handreiking bij de jaarorde

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, inspirerende meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

De Eerste Dag volgt het kerkelijk jaar. Nummer 1 van elke jaargang begint op de eerste zondag van de Advent voorafgaand aan het aangegeven kalenderjaar.

De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het oecumenisch leesrooster is een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

Redactie

Marloes Meijer (eindredacteur, overige rubrieken) | Theo Menting (rubrieken Liedsuggesties, Bij deze dag, Lied onder de loep) | Irma Pijpers-Hoogendoorn (rubrieken Anders gedaan, Invalshoek, Kansen voor gebed) | Lidwien van Buuren (exegese) | Hella Willering (redactiesecretariaat: redactie-eerstedag@kokboekencentrum.nl)

Voor vragen of wijzigingen betreffende uw abonnement, e-mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Adverteren?

Dat kan! Download de Mediakaart met informatie over de mogelijkheden, tarieven en aanleverdata. Voor meer informatie: advertentieacquisiteur Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06-54274244.

Abonneren

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 64,00*
Buitenland: € 97,50

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 25,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Deze prijzen gelden vanaf 1 augustus 2022.

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 18,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 18,50 (excl. verzendkosten)

Deze prijzen gelden vanaf 1 augustus 2022.

Bestel een los nummer

Downloads bij De Eerste Dag

Bronnen voor het Gemeenschappelijk Leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland, in bepaalde perioden aangevuld met alternatieve lezingen.
In onderstaande overzichten (klik voor downloaden op de link) vindt u de leesroosters waarop het Gemeenschappelijk Leesrooster teruggaat: het Rooms-Katholiek Lectionarium, het Oud-Katholiek Lectionarium en het eenjarige leesrooster uit het Evangelisch-Luthers Dienstboek.

Zomer 2022 – jaargang 45, nummer 3

Herfst 2022 – jaargang 45, nummer 4