Menu

De Eerste Dag

Handreiking bij de jaarorde

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, inspirerende meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.


Lees online
Er is geen directe publicatie van de lopende jaargang van De Eerste Dag op Theologie.nl. Wel plaatsen we wekelijks exegeses uit oudere jaargangen online. Ondertussen zijn er duizenden artikelen uit het archief online geplaatst. Kijk op de pagina Prediking voor ander relevant werkmateriaal.

Redactie

Marloes Meijer (eindredacteur, overige rubrieken) | Theo Menting (rubrieken Liedsuggesties, Bij deze dag, Lied onder de loep ) | Irma Pijpers-Hoogendoorn (rubrieken Anders gedaan, Invalshoek, Kansen voor gebed ) | Lidwien van Buuren (exegese) | Hella Willering (redactiesecretariaat: redactie-eerstedag@kokboekencentrum.nl)

Abonneren

Word lid van Theologie.nl en lees het archief van De Eerste Dag online met een Premiumabonnement

Jaarabonnement Theologie.nl Premium
€ 99,99*

Maandabonnement Theologie.nl Premium
€ 9,99*

Neem een abonnement op het tijdschrift

De Eerste Dag jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 71,00
Buitenland: € 110,00

De Eerste Dag proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 30,00

Deze prijzen gelden vanaf 1 augustus 2023.

Abonnementenadministratie
Heb je vragen over jouw abonnement? Mail naar: eerstedag@kokboekencentrum.nl.

Raad van Kerken

De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het oecumenisch leesrooster is een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

 

Adverteren? Dat kan!

Download de Mediakaart met informatie over de mogelijkheden, tarieven en aanleverdata. Voor meer informatie: advertentieacquisiteur Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06-54274244.