Menu

None

6 tips voor teleurgestelde bidders

Bent u ooit afgehaakt tijdens het bidden? Of bent u ermee gestopt? Het kan soms moeilijk zijn om het bidden vol te houden, zeker als u teleurgesteld bent geraakt in het gebed. Pete Greig heeft een aantal tips voor het omgaan met teleurstellingen in het gebed, speciaal voor teleurgestelde bidders. 

1. Kies ervoor om kwetsbaar te zijn bij vrienden

Toen het tijdstip naderde dat Jezus zou worden opgepakt, wilde hij zijn beste vrienden bij zich hebben (Marcus 14:33-34). Met hen kon hij zijn smart delen, en hij vroeg zelfs of ze in gebed over hem wilden waken. Jezus probeerde zich niet groot te houden en deed niet of alles in orde was. We zijn soms geneigd om alles in ons eentje te doen, maar het kan goed zijn om met vrienden te delen en hun gebedssupport te vragen. Dat kan het gemakkelijker maken om het bidden vol te houden.

2. Dring aan in het gebed

In Lucas 22:44 staat: “Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden”. Het meest essentiële bij gebed is dat we onze toevlucht nemen tot God in het gebed. Met vrienden alleen komen we er niet. God zelf kan troost geven. Veelzeggend is dat de evangeliën het gebed dat Jezus bad in zijn donkerste uur overleveren. Hij bad daar: “Abba, Vader, voor uw is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt” (Marcus 14:36). Deze woorden kunnen ons veel leren over onze manier van bidden als we het moeilijk hebben. Zeker als we teleurgestelde bidders zijn.

3. ‘Abba, Vader…’ Hou vast aan Gods liefde

Hoe Jezus’ ziel ook overweldigd werd, hij bleef zich resoluut verankeren in de liefde van de Vader. Hij bad niet: “Als U echt met me begaan was zou U me hier niet doorheen laten gaan’, maar: ‘Abba, Vader’. De liefde van God stond niet ter discussie.
Het is hierbij belangrijk om te bedenken dat we allemaal in staat zijn iets te vertrouwen wat we niet kunnen begrijpen. In Jesaja 55:8 staat: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.’ Al begrijpen we soms niet waarom God sommige dingen laat gebeuren, we kunnen ervoor kiezen om wel te blijven geloven in de liefde van onze Abba Vader. Wie bidt, heeft vrede.

4. ‘Voor u is alles mogelijk’ – bevestig Gods macht

De vierde tip voor teleurgestelde bidders. Als we lijden, hebben we vaak als eerste de neiging om afstand te creëren tussen ons en onze vrienden, daarna gaan we twijfelen aan de liefde van de Vader en vervolgens gaan we twijfelen aan Zijn macht. We schroeven onze verwachtingen aan het gebed wat naar beneden en zo proberen we ons te beschermen voor de hartenpijn en verbrijzelde hoop. Dat helpt niet om het bidden vol te houden. Maar Jezus doet dat niet. Hij erkent nadat hij gesproken heeft met zijn Vader God Zijn Soevereiniteit en zegt: “Voor U is alles mogelijk.” Hij houdt zelfs in zijn zwaarste uur vast aan de almacht van de Vader.

5. ‘Neem deze beker van mij weg’ – wees eerlijk

Jezus bidt met deze woorden misschien wel de meest verrassende woorden van de hele Bijbel. Jezus vraagt God of er een alternatief mogelijk is voor het kruis. Wanneer men dit gebed vergelijkt met het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft, zijn er grote overeenkomsten te vinden. Alleen: Jezus wijkt bij de tweede wereld ervan af. Jezus zegt niet: laat uw koninkrijk komen, maar: neem deze beker weg van mij. Jezus wil niet lijden en zegt: Abba, ik ben zo bang!
U hoeft geen stoer gezicht op te zetten als u lijdt en hoeft niet te doen alsof alles oké is. Ook hoeft u God niet te manipuleren door religieuze spelletjes. De woorden van Jezus geven toestemming om in tijden van beproeving onvolmaakt, eerlijk en zelfs incorrect te bidden.

6. Laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt – het gebed van de overgave

Nu nog de laatste tip om het bidden vol te houden voor teleurgestelde bidders. Jezus nodigt ons uit te vertrouwen op zijn wijsheid, liefde en kracht, die onze beperkte bevattingsvermogens te boven gaan, en in te stemmen met het moeilijkste en krachtigste gebed van allemaal: ‘Laat uw wil gedaan worden.’
Jezus geeft dan wel geen voorkeur aan Gods wil, maar hij kiest hem evengoed. Door dit gebed te bidden, geven we ons in vertrouwen over aan de wil van God, niet alleen als wij die logisch vinden en ons er goed bij voelen, maar ook als die volstrekt onlogisch is en zelfs ondraaglijk zeer doet.

Ten slotte nog het gebed van de overgave:

Heer, ik weet niet hoe ik moet bidden. Alleen u weet wat goed voor me is. Ik stel me beschikbaar voor uw weg voor mij. Ik open mijn hart voor u. Ik wil maar één ding en dat is uw wil doen. Leer me bidden.
Amen.
(Franҫois Fénelon)
Meer tips nodig voor een goed gebed? Of benieuwd naar wat Pete Greig nog meer vertelt over de voorbereiding, de inhoud, de vormgeving en het volhouden van het gebed? Lees zijn boek Hoe moet je bidden?

Over het boek Hoe moet je bidden?

hoe moet je bidden pete greigHoe moet je bidden? van Pete Greig is een inspirerende en praktische gids voor het gebed. Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om ons gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig een boek geschreven waarin alle elementen van het gebed aan de orde komen. Daarnaast hebben bekende bidders uit verschillende tradities een plek en stipt de auteur alle vormen van gebed aan. Een zeer inspirerende en aansprekende gids voor iedereen die al jaren bidt, maar ook voor degenen die wel willen bidden, maar niet weten hoe te beginnen.
button
Meer lezen? Lees ook Even belangrijk als de hygiëne van de handen is de hygiëne van het hart of De zeven mooiste planten uit de Bijbel. 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken