Menu

Basis

Adverteren in Ouderlingenblad

Blad informatie

Omschrijving: Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw

Exploitant: KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht

Oplage: 5.600 exemplaren

Verschijningsfrequentie: 11 x per jaar

Karakteristiek
Ouderlingenblad is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift voor kerkenwerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland, maar het blad wordt ook gelezen binnen andere kerkgenootschappen. Ouderlingenblad helpt onder andere ouderlingen, diakenen, pastoraal werker, kerkelijk werkers, en anderen die kerkelijk actief zijn in het opbouwen van de gemeente. De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in de eigen gemeente.

Ouderlingenblad helpt te praten en te luisteren bij uiteenlopende situaties als ziekte, levensoriëntatie en relatieproblemen. Vele vrijwilligers en professionals in het pastoraat hebben zich op dit tijdschrift geabonneerd. Een echt praktijkblad voor bezoekwerkers en betrokken kerkgangers!

Zes keer per jaar verschijnt er een themanummer. De praktijk leert dat deze themanummers vaak (ook jaren later nog) nabesteld worden.

Ouderlingenblad is dan ook een echt ‘bewaarblad’.

Voor informatie en tarieven:
BDUvakmedia
Roel Abraham
r.abraham@bdu.nl
06 54274244

Nieuwe boeken