Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Sarah Coakley en de rol van gevoelens in de systematische theologie

Ongeveer twee jaar geleden werd ik uitgenodigd om een artikel te schrijven over affections bij Pascal. Pas toen ontdekte ik het zeer omvangrijke multidisciplinaire veld van emotiestudies dat vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw tot stand is gekomen. De tijd dat wetenschappelijke bestudering van emoties vrijwel exclusief tot het terrein van de psychologie […]

Nieuwe boeken