Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

De preek en Nijhoffs poëzie en tweestemmig lied

‘Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff’, is de haarzuiver geformuleerde ondertitel van de studie waarop ds Kees Bregman, predikant te Soest, op 16 oktober 2007 aan de universiteit te Leiden promoveerde. De neerslag van zijn studie is een kloek boekwerk van ruim 300 pagina’s geworden, […]

Nieuwe boeken