Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Nederland bevrijd van theologisch provincialisme

Mechteld Jansen bespreekt het boek ‘De moderne theologen’, door Poorthuis en Veen (red.). De missie van het boek is duidelijk: Nederland bevrijden van het theologisch provincialisme. Negentig vooraanstaande, internationaal bekende, theologen passeren de revue. Zij tellen mee als ‘modern’, omdat zij in de laatste 40 jaar actief waren en dus de diepe scheuren van de Tweede Wereldoorlog als achterland hebben, het postkolonialisme reflecteren en een perspectief bieden voor de theologie in de 21e eeuw.

Premium

Zo fris als dauw – Over eenheid en verbinding in de oecumene

Inleiding De kerkvader Irenaeus zei dat het de Heilige Geest is die de kerk jong houdt en “zo fris als dauw”. Adversus Haereses III,24,1, aangehaald door W. Kasper, ‘Credo Unam Sanctam Ecclesiam: The relationship between the Catholic and the Protestant Principles in Fundamental Ecclesiology’, International Journal of the Study of the Christian Church, 7, 4 […]

Nieuwe boeken