Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

De avondmaalstafel en de eetkamertafel: sacramenten als concrete symboolhandelingen of heilig spel

Liturgie en sacrament bestaan slechts als concrete symboolhandelingen, stelde ik onlangs, en de redactie van dit tijdschrift vroeg mij dat uit te wer-ken.1 Dat woordje ‘slechts’ had ik wellicht beter weg kunnen laten, want het roept het misverstand op als zou ik daarmee eredienst en sacramenten een geringe waarde toekennen, geringer dan algemeen wordt aangenomen. Dat is allerminst het geval. Dus, liturgie en sacrament bestaan als concrete symboolhandelingen.

Premium

Het kwetsbare lichaam

In actuele ritueel-liturgische praktijken zien we een uitvergroting van de lichamelijkheid. De doopvont, in protestantse kringen vanouds een soort bonbonschaaltje, wordt een zwembad. Op worship-events is lichamelijkheid – dans, ritme – een dominant kenmerk. De nieuwe nadruk op het lichaam loopt parallel aan ontwikkelingen in de bredere cultuur. Deze tendensen bieden de messiaanse gemeente de […]

Nieuwe boeken