Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Liever geen conflicten, ondanks winst

Conflicten kunnen negatief nawerken, maar conflicten kunnen ook ‘winst’ opleveren.Toch zit niemand op een conflict te wachten. Zeven adviezen om conflicten te voorkómen. Het is niet zo vreemd dat we huiver kennen voor conflicten. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een conflict negatief nawerkt: onrust, blijvende vervreemding, mensen die afhaken. Dat is […]

Basis

Omgaan met conflicten

Tien suggesties om conflicten te hanteren. Bij conflicten zien we nogal eens de zogenaamde vijf V’s: Vechten, Vluchten, Verhullen, Verstenen, Vervreemden. Bij het voorkomen en oplossen van conflicten zijn vijf andere V’s te noemen: Verwerken, Verdiepen, Veranderen, Verzoenen, Verbinden. In de tien hierna genoemde suggesties zijn de meeste van deze V’s op enigerlei wijze verwerkt. […]

Nieuwe boeken