Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Boer e.a. – Geboren, niet gemaakt

Dit boek is deel 21 in de Lindeboomreeks, de boekenserie over medisch-ethische thema’s vanuit het Lindeboominstituut. Gewoonlijk worden de bijdragen vanuit het Lindeboominstituut getypeerd als pro life. De redacteuren maken echter duidelijk dat het ze niet te doen is om een antithetische positie tegenover pro choice of het terugdraaien van de abortuswetgeving, maar om een positieve ethische bijdrage aan het morele debat over abortus en vruchtbaarheidstechnieken.

None

Deugen de meeste mensen of zijn ze geneigd tot alle kwaad?

De vraag of alle mensen deugen, valt ook vanuit de ethiek te bezien. Dan gaat het over deugden, hoofddeugden en theologische deugden. Waartoe leidt deze bezinning? Prof.dr. P.H. Vos is universitair hoofddocent ethiek en bijzonder hoogleraar protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam/Groningen). In zijn veelgelezen boek De meeste mensen […]

Basis

Een dialectiek die niet veiligstelt

Ons verlangen naar veiligheid lijken we hoofdzakelijk te willen vervullen door op security gerichte maatregelen en systemen. Regelgeving van de over-heid, risicomanagement in bedrijven en organisaties, wetenschappelijke be-rekeningen en technische veiligheidssystemen moeten ons beschermen tegen allerlei mogelijk onheil. Met al die maatregelen proberen we de onveiligheid die we ervaren te bestrijden en zo mogelijk op te heffen.

Premium

Goed werk. Een eschatologische herwaardering van roeping.

Ter gelegenheid van de maand van de spiritualiteit van 2016 schreef psycholoog en managementdeskundige Ben Tiggelaar het inspiratieboekje ‘Mooi werk’. Een centrale vraag in dit essay, dat bestaat uit 31 luchtig aan elkaar verbonden columns, is hoe je gelukkig kunt worden in je werk. In navolging van Martin Seligman gaat Tiggelaar achtereenvolgens in op mooi, […]

Premium

Barmhartigheid voorbij de grenzen van mijn handelen

‘Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel’ (Jakobus 2:13). Als er ergens barmhartigheid nodig is, dan is het wel bij de stroom vluchtelingen waarmee we bijna dagelijks indringend worden geconfronteerd. Hier komt het er concreet op aan hongerigen te voeden, dorstigen te drinken te geven, […]

Nieuwe boeken