Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

De weg van de vrede

In het christendom gaat het over goed nieuws, ‘evangelie’. Dit goede nieuws is, kort en goed, dat er heil is voor ons. Wat dit heil precies inhoudt, hoe het tot stand komt, hoe we het ontvangen – daarover zijn christenen het zelden eens. Evenmin zijn zij het eens over de vraag of ‘heil’ het beste woord is om nieuwtestamentische begrippen als soteria te vertalen – al was het maar omdat ‘heil’ nauwelijks nog voorkomt in het moderne Nederlands. Sommigen zoeken het daarom in academische abstracties als ‘een transformerende verhouding tot transcendentie’.[1]

Basis

Waarom kerkplanting?

Tijdens een lezing kreeg ik onlangs de vraag waarom ik ooit ‘voor mezelf begonnen’ was. De vraag sloeg op mijn activiteit in Via Nova, een Amsterdamse kerk die in 2006 is opgericht vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken. De vraagsteller voegde eraan toe dat dit stichten van nieuwe gemeenten op een plek waar al zoveel kerken waren hem irriteerde. Is het niet veroordelend naar andere kerken, die blijkbaar niet goed genoeg zijn? Is het niet arrogant? Kies je niet de gemakkelijkste weg door het niet te willen uithouden met een oude kerk waarin je niet zomaar opnieuw kunt beginnen?

Premium

Opleiden van theologen voor de missionaire praktijk

Waar is de missionaire praktijk? Ooit was ‘de missionaire praktijk’ een duidelijk afgebakend werkveld, waartoe theologen zich geroepen konden voelen en waarheen zij – na een specifieke training en een serie inentingen – konden worden ‘uitgezonden’. Op gezette tijden keerden zij terug naar het thuisfront met een pakket dia’s, waarmee zendende gemeenten en vriendenkringen werden […]

Premium

Verstrooid en gezonden

Dit is hoofdstuk 5 uit Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving van Stefan Paas (Boekencentrum, Utrecht, 7e druk 2018) Vroeger woonde God om de hoek. Nu schijnt hij op reis te zijn met onbekende bestemming. In de culturele ballingschap van het christendom in Europa worden we gemakkelijk beslopen door een gevoel van […]

Premium

Missionair preken

Inleiding De laatste tijd groeit de aandacht voor ‘missionair preken’. Er wordt over geschreven en in allerlei kerkgenootschappen vinden cursussen en studiedagen plaats. Zie voor een goed overzicht van literatuur, stromingen e.d. A.P. Berensen, ‘Schitterend preken. Een homiletisch onderzoek naar voorwaarden voor missionaire prediking in een postmoderne samenleving’ (masterthesis Protestantse Theologische Universiteit, 31 juli 2009). […]

Nieuwe boeken