Menu

None

Boeken over spiritualiteit van het dagelijks leven

Bij spiritualiteit denken sommige mensen aan heftige of verheven ervaringen. Toch is spiritualiteit ook  praktisch, concreet en alledaags. Voor wie daarvan meer wil lezen maakte Jan Venderbos het volgende lijstje:

Dom Bernardus en Jos Douma - Lezen voor je leven. Aan de slag met Lectio Divina

Lectio Divina is een eeuwenoude monastieke traditie.  Het gaat om een bepaalde manier van lezen van de Bijbel. Niet met de ogen van de (tekst)wetenschapper maar met een meer meditatieve blik. Daarbij gaat het uiteindelijk ook niet om de tekst maar om de ontmoeting, de intieme omgang met God. Dit is een goede inleiding, een gezamenlijke productie van  een gereformeerde predikant en de abt van Koningshoeven. Met een heel aantal oefeningen.

Arjan Plaisier - Zorg voor de ziel. Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie

Deze predikant bespreekt spiritueel leven aan de hand van een hel aantal ‘wegen’: de weg naar binnen, de weg naar naar buiten, de weg van de liefde, de weg van het gebed, de weg van de bijbel, van de traditie, de liturgie etc. Daarbij citeert hij vaak bekende mystici.

Benoit Standaert, Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een monnik. Lannoo

Deze monnik ziet spiritualiteit als een streven naar omvorming. Dat is een proces dat je moet oefenen. Volgens een oude monastieke traditie kun je dat doen via de letters van het alfabet. Zo behandelt hij 99 toegangspoorten. Net geen honderd want die laatste is voor iedereen anders, in het leven zelf!  

Select Columns Layout

Nicolaas Sintobin - Vertrouw op je gevoel. Leren keuzes maken met Ignatius van Loyola.

Onze wereld geeft ons vele mogelijkheden om te kiezen. Daar kun je moe van worden. Want hoe maak je goede keuzes? De auteur gebruikt daarvoor de oefenmethode van Ignatius van Loyola (1491-1556) die hij naar vandaag vertaalt.Het geheim is te leren luisteren naar je gevoelens en verlangens en te leren onderscheiden.

Robert Mulholland - Routekaart voor geestelijke vorming

Christelijke spiritualiteit is een levensreis, met God en jezelf en ten dienste van andere mensen. Bij die reis gaat het erom steeds meer op Christus te gaan lijken. Je gaat die reis niet alleen. Omdat iedereen anders is is het belangrijk te ontdekken welke geestelijke oefeningen passen bij jouw persoonlijkheid. Daar kan een ander je bij helpen.

James K.A.Smith - Je bent wat je lief is. De spirituele kracht van gewoontes.

Dit praktische boek gaat ervan uit dat de mens niet in de eerste plaats denkt maar verlangt. Daarom zou het bij christelijke vormingsprocessen niet zozeer moeten gaan om informatieoverdracht maar om het oefenen van praktijken. Smith beschrijft enkele praktijken – zoals onze gewoonte om meer te consumeren dan we nodig hebben - en analyseert met welke rituelen ze gepaard gaan. Dat noemt hij seculiere liturgieën. Christelijke liturgie kan hier een tegenkracht in zijn. Daarvoor is oefening nodig. De te downloaden gespreksvragen kunnen hier goed bij helpen.

Tish Warren - Liturgie van het alledaagse. Heilige gebruiken in het gewone leven.

Op momenten die we over het hoofd zien en in dagelijkse routines kunnen we ons op verrassende manieren bewust worden van Gods aanwezigheid. Hoe omarmen we het heilige in het gewone en het gewone in het heilige? Ingekaderd in de beschrijving van een gewone dag, verkent dit boek het dagelijks leven door de lens van liturgie, kleine praktijken en gewoonten die ons vormen. Elk hoofdstuk kijkt naar iets – haar bed opmaken, haar tanden poetsen, haar sleutels kwijtraken – wat de schrijfster elke dag doet. Op basis van de diversiteit van haar leven als Anglicaanse priester, vriend, echtgenote en moeder, ontwikkelt Tish Warren een praktische theologie van het alledaagse. Elke activiteit is verbonden met een spirituele oefening en een aspect van de zondagse kerkdienst.

Justin Whitmel Earley - Goede gewoonten. Een praktische leefregel in een tijdperk van afleiding.                                                                           
De meeste van onze handelingen komen voort uit (onbewuste) gewoonten. Die bepalen het grootste deel van ons leven. Dat kun je ook zien als liturgieën. Als je grip wilt krijgen op wie je wilt zijn dan is het nodig om vat te krijgen op je gewoonten.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken