Menu

None

Maand van de spiritualiteit: de lezende analfabeet

Voor de maand van de spiritualiteit deelt theologie.nl een verhaal uit het boek De lezende analfabeet. Dit boek biedt christelijke wonderverhalen. Daarin gaat het over God, de hemel, engelen. Sommige verhalen zijn lief, ontroerend, indrukwekkend, vermakelijk en verrassend. Andere zijn meer serieus. Ze stellen de vraag aan de orde of God verrassende dingen kan doen. Als God er is, is dan eigenlijk niet alles mogelijk? Eén ding is zeker, het is niet aan mij gegeven zeker te weten of God wonderen doet. Dat kan ik alleen maar geloven, of niet.

Bij wonderverhalen hoort een eigen manier van lezen. Lees deze verhalen zonder je op de eerste plaats druk te maken over de vraag of ze echt zijn of niet. Daarvoor zijn de meeste niet gemaakt. Ze vragen om een glimlach. Ze vragen om verwondering. Neem jezelf niet te serieus. Verwacht het onverwachte. Ze zijn gemaakt voor de glimlach, de hoop, de verrassing, inspiratie, ademruimte en niet te vergeten voor gewoon plezier. Kortom, voor menselijkheid.

Zo maken wonderhalen mijn wereld minder plat.

Tekla en het vuur

De lezende analfabeet omslag

Tekla zou trouwen met Tamyris. Op een dag hoorde ze Paulus preken en de woorden van het evangelie daalden in haar neer als een weldadige dauw. Tekla raakte zo geboeid door de boodschap van Christus dat ze zich losmaakte van de wereld. Haar voorgenomen huwelijk interesseerde haar niet meer. Ze wilde zich aansluiten bij de christenen en een kuis en heilig leven leiden.

Tamyris was ten einde raad en huilde om het verlies van zijn toekomstige vrouw. De gouverneur had een appeltje te schillen met de christenen. Hij liet Paulus bij zich komen, maar na langdurige ondervraging zag de gouverneur geen reden hem vast te houden. Integendeel, hij vond veel goeds in diens woorden. Toch liet hij Paulus geselen. De mensen moesten weten dat ze maar beter niet naar zijn woorden konden luisteren. Daarna liet de gouverneur Paulus gaan. Tekla was een ander geval, omdat zij was beloofd aan haar verloofde, Tamyris. Volgens de wetten van het land moest ze met hem trouwen. De gouverneur ondervroeg haar, maar ze zweeg. Ze volhardde in haar keus voor het nieuwe geloof, dat ze door Paulus had leren kennen.

Daarop veroordeelde de gouverneur haar tot de dood op de brandstapel. Haar straf zou een voorbeeld zijn voor andere vrouwen die van plan waren hun man te verlaten ter wille van het nieuwe geloof. Tekla werd naar de brandstapel gebracht. Haar ogen zochten Paulus. Ineens zag zij Christus, maar dan in de gedaante van Paulus. Ze dacht bij zichzelf: Paulus is gekomen omdat hij denkt dat ik het niet zal houden.

Dit maakte haar niet zwakker maar sterker. Tekla wist dat ze de kracht had voor de beproeving die haar te wachten stond. Een terechtstelling trok gewoonlijk vele nieuwsgierigen. Jongens en meisjes droegen hout, takken en stro aan voor het vuur. Naakt werd Tekla naar de brandstapel geleid. Ze straalde rust en kracht uit. De gouverneur kreeg tranen in zijn ogen bij het zien van deze dappere jonge vrouw die ten dode stond opgeschreven. Voordat Tekla de brandstapel beklom, sloeg ze een kruisteken. De beulen maakten haar vast en staken het hout aan. Het vuur laaide hoog op.

Maar tot ieders verwondering raakten de vlammen Tekla niet aan. Er was een onderaards gerommel te horen, als de boze stem van God. Er kwamen wolken aandrijven die een schaduw legden over de brandstapel. Het begon zo hard te regenen en te hagelen dat de omstanders gevaar liepen. Behalve Tekla. Het vuur doofde uit. De dappere jonge vrouw was gered.

Wil je meer verhalen lezen uit De lezende analfabeet?

Je kan het boek De lezende analfabeet hier bestellen en inzien.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden