Menu

None

Koorinformatie

Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de wekelijkse liturgische zang (dirigent, organist, leden van liturgische werkgroepen) is het tijdschrift Koorinformatie een onmisbare uitgave.
In elke aflevering worden de liederen afgedrukt die zijn opgenomen in de wekelijkse missaaltjes Bron van christelijke geest, veelal in een volledige eenstemmige melodienotatie.
Daarnaast worden van elk opgenomen gezang de vindplaatsen van meerstemmige zettingen en begeleidingen vermeld (vaak is dat de bladmuziek webwinkel www.gooiensticht.nl), alsmede een opgave van de gangbare zangbundels waarin deze te vinden zijn. Voor elke zondag wordt een korte thematische inleiding geboden, gebaseerd op de voor die zondag geldende lezingen.
Verder treft men een verwijzing aan naar vindplaatsen van de Latijnse gezangen van die zondag. Ook worden alternatieve gezangen, die niet in de Bron van christelijke geest zijn opgenomen, vermeld.

Uitgave van Gooi & Sticht

Nieuwe boeken