Menu

None

De mooiste boeken van Calvijn

Van-en over hem, vandaag belichten wij zeven lezenswaardige boeken van Calvijn. Iedereen associeert Johannes Calvijn met Luther, de reformatie en de protestantse stroming het Calvinisme, maar wat weten wij nou echt over hem en zijn theologie? Kom erachter met deze selectie van de mooiste boeken van Calvijn.

herman selderhuis calvijn verzameld

Calvijn verzameld (tweedelige serie) – Herman J. Selderhuis

Al vroeg verschenen vertalingen van met name zijn ‘Institutie’ en zijn commentaren, maar tegelijk bleven veel van Calvijn’s kleinere werken onvertaald. Daar brengt Calvijn verzameld nu verandering in. Een team van Calvijn-deskundigen onder redactie van Herman J. Selderhuis presenteert hier een veelheid van voor het eerst of opnieuw vertaalde teksten, voorzien van een beknopte inleiding op elke tekst.

calvijn een mens kiest god

Calvijn: een mens kiest God – Herman J. Selderhuis

In deze biografie geeft Herman J. Selderhuis een beeld van de mens Calvijn. Zijn levensloop en zijn opvattingen worden  beschreven, steeds vanuit de vraag: wie is deze man eigenlijk?

Calvijn over de Psalmen (vijfdelige serie)

In deze vijfdelige serie gaat Calvijn in op alle Psalmen. Een leesfragment kun je vinden op calvijn.org, zij zijn ook de uitgever. Deze boekjes geven je verfrissende inzichten in de Psalmen, en zijn ideaal bij Bijbelstudies.

Deel 1 (Psalm 1-30)
Deel 2 (31-60)
Deel 3 (61-90)
Deel 4 (91-117)
Deel 5 (118-150)

Serie: Commentaar op de Bijbel

Naast de Psalmen heeft Calvijn nog veel andere Bijbeboeken uitgelegd, maar ook bekritiseerd. Daarvan zijn er 7 vertaald gebundeld in de serie ‘Commentaar op de Bijbel.’ Zie hieronder een overzicht van de serie. Ook deze boeken zijn ideaal voor Bijbelstudies over een specifiek Bijbelboek, of in het algemeen ter ondersteuning van het lezen van de Bijbel.

Commentaar op de Bijbel: 1 Johannes en Judas
Commentaar op de Bijbel: Galaten
Commentaar op de Bijbel: Efeziërs
Commentaar op de Bijbel: Filipenzen

Commentaar op de Bijbel: Kolossenzen
Commentaar op de Bijbel: 1 en 2 Tessalonicenzen
Commentaar op de Bijbel: Jakobus

De eeuwige voorbeschikking Gods

In De eeuwige voorbeschikking Gods uit 1552 behandelt Calvijn de predestinatie en uitverkiezing, onderwerpen waarop hij destijds sterk werd aangevallen.

Voor Calvijn was de uitverkiezing een Bijbels gegeven en ervaringsfeit tegelijk. Te midden van de verschrikkelijke vervolgingen die de ‘gereformeerden’ moesten verduren, waarbij duizenden onschuldigen op de brandstapel terechtkwamen, is er voor Calvijn geen grotere troost dan die van God, die mensen vasthoudt en verkiest. Deze ‘verkiezingsleer’ stamt uit de Heilige Schrift en is steeds overgeleverd.

Calvijn is de eerste die Christus in het midden stelt van deze leer, als de spiegel van de verkiezing. Daarin is Karl Barth hem in de twintigste eeuw gevolgd. Deze pastorale spits vinden we terug in de twee andere teksten die in deze bundel zijn opgenomen: de tekst van een Bijbelkring door Calvijn over de verkiezingsleer en een preek van Calvijn.

De reformatie

1517-2017: 500 jaar Reformatie
Een boekenlijst betreffende Calvijn kan natuurlijk niet zonder een boek over De Reformatie zijn. Elsevier brengt een informatief en rijk geïllustreerd bewaarnummer uit: De Reformatie. Met onder meer: het ontstaan en verloop van de Reformatie, portretten van Maarten Luther en Johannes Calvijn en de invloed van de Reformatie op de (schilder)kunst.

Calvinisme en politiek – E. van den Hemel

Waar liggen de grenzen van religieus politiek engagement? Dit boek gaat over de politieke betekenis van het calvinisme en, op een groter vlak, de politieke vormen die religie kan aannemen. Ook in de 21e eeuw is deze kwestie nog zeer actueel.

Dit boek behandelt vijf van deze cruciale momenten in de geschiedenis van het calvinisme: van Willem van Oranje, Abraham Kuyper, de Tweede Wereldoorlog en Apartheid tot een reflectie op de huidige politieke situatie.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken