Menu

None

Predikant en Samenleving

Uitgave in opdracht van de Bond van Nederlandse Predikanten


Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.
Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden.

Adverteren? Dat kan!
Download de Mediakaart (met informatie over tarieven, aanleverspecificaties, verschijningsdata).
Voor meer informatie kunt u terecht bij advertentieacquisiteur Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06-542 74 244.

Nieuwe boeken