Menu

None

Ziet gij de tekenen der tijden dan niet? – door Marc Mulders

Marc MuldersVolgens de Maya’s komt de ondergang van de wereld op 21 december 2012. Niet zozeer de ondergang is voorspeld meent Marc Mulders, maar veeleer de transitie naar een betere wereld na een periode van onrust en chaos. Marc Mulders is beeldend kunstenaar en auteur van de glossy Apokalyps die op 14 januari 2012 in Museum Catharijneconvent wordt gepresenteerd
De Apokalyptische literatuur is van groot belang in de geschiedenis van de joods-christelijk-islamitische traditie, aangezien de overtuigingen zoals de verrijzenis uit de doden, de dag des oordeels, de hemel en de hel daarin alle expliciet worden gemaakt.
De Apokalyps is geschreven door de apostel Johannes rond het jaar 90, op het eiland Patmos, waar hij een visoen, een openbaring kreeg, waarin Jezus hem opdroeg zeven brieven te schrijven aan de christenen van zeven geloofsgemeenschappen die gebukt gingen onder de Romeinse overheersing.
Het is een tekst over het vergaan van de wereld, het einde van de geschiedenis en de terugkeer van Jezus die als het ware de hemel op aarde vestigen zal. Je zou bijna zeggen een virtuele wereld, want Johannes schrijft dat er in die prachtige nieuwe wereld geen zon of maanlicht nodig is, omdat simpelweg God door zijn aanwezigheid alleen alles verlichten zal.
Door deze paradijselijke vergezichten te schetsen gaf de schrijver hoop aan de door de Romeinen onderdrukte christenen. Johannes verhaalt pagina’s lang over dood en verderf, kommer en kwel. Met elke pagina neemt de duisternis toe, maar aan het eind gloort er dus licht; er is voor de lezer een uitzicht op een nieuw begin, op betere tijden. Hiermee is het van een verhaal voor de toehoorders in het jaar 90 geworden tot een verhaal voor elke generatie daarna; over de tijdloze overwinning van het goede over het kwade, en de evolutie van de eenwording van de hele mensheid en de vergeestelijking van de materie.
In veel culturen zijn verhalen over het falen van de mensheid in hoogmoed en hebzucht te vinden. Er wordt in de Apokalyps een neerwaartse spiraal beschreven van de cultuur, om ten slotte te eindigen bij Payback day: op die laatste dag des oordeels zal de mens gewogen worden op de weegschaal van de gerechtigheid; heeft hij slecht gedaan dan strompel hij naar de hel, is de (naasten)liefde gebezigd dan vliegt hij als een vlinder door naar het licht, naar de hemel. (In de Bijbel en ook in  de Koran is dat oordeel gegrond op een levensboek van eenieder, waarin alle goede en slechte daden zijn opgesomd).
De transitie van de verduistering van de aarde naar de ‘verlichting’ speelt ook in de Mayacultuur een grote rol. In de Maya-kalender (al dan niet juist ontcijferd en of goed geïnterpreteerd door de verschillende wetenschappers in de loop der tijden) werd de ondergang van de wereld op 21 december 2012 vastgesteld, waarna de uitverkoren mens naar een meer spirituele wereld zal reizen. Hierbij wil deze glossy stilstaan; de mogelijke transitie van een welhaast ‘verloren tijd’ naar een nieuw heroverd en herwonnen elan. Dus na de ‘ondergang’ de doorstart. Maar dat gebeurt natuurlijk pas nadat de wereld eerst in real time ‘een lesje’ is geleerd.
Het A-woord wordt heden ten dage veelvuldig gebruikt in de media om de verontrustende gebeurtenissen van de laatste tijd te duiden; van de brute aanslag in Noorwegen tot de plunderingen Londen, van de vulkaanerupties modderstromen orkanen en andere weerdemonen die de pop- en dancefestivals plotsklaps verduisterden,tot de zwarte maandagen op de beurzen ten gevolge van de euro-crisis.
Daarom is het denk ik goed om in alle verwarring over de wereld, en derhalve het veelvuldige gebruik van het A-woord, nog eens de hele tekst van de Openbaring integraal af te drukken en te verspreiden. Misschien herkennen wij, en erkennen nu, dat we er met z’n allen even de schouders onder moeten zetten wil het leefbaar blijven hier op aarde.
De bijbeltekst is voor deze gelegenheid opgepimpt met illustraties die niet zozeer de tekst zelf pogen te verduidelijken, maar meer de totale klaagzang die de Apokalypse toch ook is, een ‘melodie’ geven. Want een klaagzang is het zeker, maar dan wel een met een happy end. Op het einde is er dan toch dat uitzicht op een paradijs op aarde, op een ‘hemels Jeruzalem’. Zonnestralen!
In de Apokalyps wordt het kwade tegenover het goede gesteld. Het ‘kwade’ poog ik te vangen in enigszins enge geënsceneerde stillevens, waarvoor ik knipsels combineer met paddestoelen, bloemkelken, slakken, insecten en restjes van dierskeletten, uit de bossen rondom mijn atelier verzameld. Het ‘goede’ verbeeld ik in beelden van bloem-harten in tegenlicht en zonnestralen ‘die van elders, van boven’ komen.
Tot slot. De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen Hem op de Proef stellen door te vragen hun een teken uit de hemel te laten zien. Maar Hij gaf ten antwoord: “Des avonds zegt ge: Het wordt mooi weer, want de hemel is rood. En bij zonsopgang: Vandaag komt er storm, want het rood van de hemel ziet er onheilspellend uit! Dus het aanzien van de hemel weet ge wel te beoordelen. Ziet gij de tekenen der tijden dan niet?”
( Mt 16,2-3 ).
Marc Mulders, Oostelbeers

glossy ApokalypsMarc Mulders (1958) is Nederlands schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral bekend van zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt. Hij vervaardigde o.a. glas-in-lood-ramen voor de Nieuwe Kerk (Amsterdam) en voor de Sint Jan in Den Bosch. Zijn werk is opgenomen in collecties van 18 Nederlandse musea. Zie voor informatie: www.marcmulders.com

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken