Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Jozua 24:14,15 – Openbare belijdenis van het geloof

Jozua 24:14, 15 ‘Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de góden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen … ’ Schriftlezing: […]

Premium

Preekschets Lucas 10:36,37 – Bevestiging van ambtsdragers

Lucas 10:36, 37 ‘Doet u dan voortaan net zo.’ Schriftlezing: Lucas 10:25-37 Tekstkeuze Bij ons in de gemeente – en waar niet – worden met veel moeite mensen gevonden die bereid zijn ambtsdrager te worden. Zij laten zich bidden ‘omdat ze best iets voor de gemeente willen doen’. Het zijn drukke mensen, die gedurende een […]

Nieuwe boeken

Lid worden