Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Priester

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuur duidt het begrip ‘priester’ religieuze functionarissen aan die dieper ingewijd zijn in hun godsdienst dan de gewone gelovigen en daardoor over specifieke kennis beschikken. Rooms-katholieke geestelijken worden meestal ‘pastoor’, maar ook wel ‘priester’ genoemd. Daarnaast komt het woord in verband met occulte stromingen voor: ‘satanspriester’, ‘voodoo-priester’. Op zichzelf is […]

Nieuwe boeken

Lid worden