Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Hagar – Genesis 16,21

Voor wie dit jaar meer aandacht besteedt aan Keti Koti, 150 jaar verbroken zijn van de ketenen van slavernij in onze Westerse wereld, is deze preekschets over Hagar een prachtige handreiking. Nog meer actueels biedt predikante en geestelijk verzorger Eleonora Hof met deze preekschets: van harte aanbevolen voor de vierde zondag van september of een latere zondag dit jaar.

Premium

Preekschets Romeinen 8:15

Roze Zondag valt dit jaar na Pinksteren en zondag Trinitatis. Het is dus een heel geschikte zondag om dieper in te gaan op de concrete werking van de Heilige Geest in het leven van de toehoorders en om de Heilige Geest zo concreet aan het werk te zien. Roze zondag besteedt aandacht aan de emancipatie en de inclusie van de LHBT-gemeenschap in de kerk. Het is dus een zondag die iedereen aangaat: ook heteroseksuelen!

None

Kwetsbaarheid en wederkerigheid ten tijde van pandemie

Als pastor van een kleine protestantse kerk in Ieper, België, heb ik samen met mijn gemeente intensief nagedacht over kwetsbaarheid. Of beter gezegd: intensief kwetsbaarheid geleefd. In dit artikel reflecteer ik aan de hand van onze ervaringen op de betekenis van kwetsbaarheid in het missionaire getuigenis. Pastor in coronatijd De coronacrisis versterkt en verdiept al […]

Basis

Inspirerend preekster: Sojourner Truth

Sojourner Truth (c. 1797-26 november 1883), een abolitioniste en opwekkingsprediker, is in de Verenigde Staten een boegbeeld van de burgerrechtbeweging. Hoewel Nederlands haar moedertaal was, is zij in Nederland nauwelijks bekend.1Haar verhaal is echter ook vandaag relevant, omdat zij als rondreizende, prekende vrouw ook vandaag nog een bijdrage kan leveren aan het telkens weer oplaaiende debat in de protestantse kerken over prekende vrouwen.

Premium

Het gewicht van het zwaartepunt: Recht doen aan het wereldchristendom

Het zwaartepunt van het christendom is verschoven van het Westen naar het Zuiden. Deze uitspraak heeft inmiddels in de missiologie de status van een cliché bereikt. Het invloedrijke boek van Philip Jenkins, The Next Christendom, heeft bijgedragen aan de bekendheid van deze bewering. Minder aandacht is er geweest voor de betekenis van het woord zwaartepunt […]

Nieuwe boeken