Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Luisteren is een kunst 5: Confronteren

Het spreekt vanzelf dat je iemand op zorgvuldige wijze moet confronteren: accepterend, empathisch, opbouwend, ondersteunend. Anders kan iemand zich afgewezen of bestraft voelen. Confrontatie zonder ondersteuning kan kwalijke gevolgen hebben, maar ondersteuning zonder de noodzakelijke confrontatie is bloedeloos. Bennink en Fransen (2007:31-34) maken onderscheid tussen de volgende soorten confrontaties: De didactische confrontatie betreft de discrepantie […]

Basis

Luisteren is een kunst 4: Feedback geven en ontvangen

Feedback en confrontatie Feedback betekent letterlijk ‘terugvoeding’. In beter Nederlands: ‘terugkoppelen’. In onze onderlinge communicatie weten we lang niet altijd wat onze woorden en gebaren bij de ander aanrichten. Alleen al daarom zijn er goede redenen om iemand te vragen wat onze communicatie bij een ander uitwerkt. Bereiken we met onze woorden wat we beogen? […]

Nieuwe boeken