Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Lucas 2:11 – Kerst

Lucas 2:11 Kerstmorgen U is heden de Heiland geboren… Schriftlezing: Lucas 2:1-14 Het eigene van de dag Zie 24 december Liturgische aanwijzingen LvdK Psalm 98; Gezang 142; 146; 149; 151; A.F. Troost: Zingende Gezegend, lied 113. Van Inge Lievaart het gedicht: ‘Waar God zich heeft gebogen’ (bron onbekend). Tweede lezing: Filippenzen 2:5-11. Geraadpleegde literatuur Karl […]

Premium

Preekschets 1 Johannes 4:9,10 – Kerstnacht

1 Johannes 4:9, 10 Kerstnacht Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard… Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad. Schriftlezing: 1 Johannes 3:1a; 4:6-19 Het eigene van kerstnacht en kerstmorgen In de kerstnacht kunnen we bij de kerngemeente waarschijnlijk ook nogal wat gelegenheidskerkgangers verwachten, min […]

Nieuwe boeken