Menu

None

"Bijbellezen is en blijft een spannend gebeuren"

Hoe lees je de Bijbel? Dat is een vraag die bekend in de oren kan klinken. Joep Dubbink schreef een boek over het Bijbellezen volgens Karel Deurloo. Lees hier de recensie over het boek van Nico de Waal, oud-directeur van KokBoekencentrum.


Dit is een bijdrage n.a.v. De tekst mag het zeggen

de tekst mag het zeggen

In 2019 overleed Karel Adriaan Deurloo (1936-2019), een van de meest spraakmakende bijbelwetenschappers in Nederland. Zijn manier van Bijbeluitleg is verrassend, actueel en voor generaties Bijbellezers inspirerend. Dit boek volgt het spoor van zijn vele publicaties en doet een poging het geheim van de leeswijze van Karel Deurloo te ontsluiten. Niet alleen om hem te eren maar ook om nieuwe lezers te stimuleren nieuwe wegen te gaan, met behoud van wat te leren valt van een bevlogen en vakkundig Bijbellezer.


Hoe lees je de Bijbel?

Voor het christendom is de bijbel het bronboek. Het geloof en de omgang en kennis van God zijn gebaseerd op een bonte verzameling van 66 bijbelboeken (protestantse canon). Dat is in enkele zinnen gezegd, maar wat zeg je dan? Hoe lees je de bijbel? Hoe spreekt God daarin en daardoor? Wie is God? En laat God zich wel zo gemakkelijk kennen? Karel Deurloo heeft in die omgang een eigen tocht, een eigen verstaan gezocht en gevonden. En heeft dat gedeeld, aan theologen, aan voorgangers, maar ook aan het publiek. De invloed van de beide Karels (Karel Deurloo en Karel Eykman) is via de IKON en de televisie breed geweest. Het blijft indrukwekkend om dat weer eens ( samengebracht en niet onkritisch, warm en waarderend) samengevat door Joep Dubbink tot je door te laten dringen. Hij maakt ook melding van een late erkenning van Deurloo: in de nog te verschijnen revisie van de NBV wordt meer dan de helft van de kritische waarnemingen van Deurloo alsnog gehonoreerd door aanpassingen in de bestaande tekst. En verder lees ik de bijbel nog weer eens scherper op haar gelaagdheid. Bijbellezen is en blijft een spannend gebeuren.

Nico de Waal

Meer actuele boeken over hoe de Bijbel te lezen:

de tekst mag het zeggen
lezen-en-laten-lezen
Beter leren bijbellezen Gerjan Oosterhuis

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden