Menu

None

De toekomst van de (christelijke) ggz

Over grenzen en kansen

Wat zijn de grenzen van de huidige geestelijke gezondheidszorg? En welke onmacht en ethische dilemma’s brengt dit met zich mee? Welke rol speelt ‘hoop’ als er sprake is van onmacht? Het zijn vragen die op 5 november 2021 aan de orde zullen komen tijdens het wetenschappelijk congres ‘Wie gelooft er nog in de GGZ? Van onmacht naar hoop’. Het wordt georganiseerd door het Kennisinstituut Christelijke ggz (KICG) naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van de christelijke ggz-instelling De Hoop in Dordrecht.

Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. En het treft niet alleen hen; hun problemen hebben vaak ook sociale en emotionele gevolgen voor hun directe omgeving. Als het eigen netwerk tekortschiet, kunnen mensen met bijvoorbeeld depressieve gevoelens, persoonlijkheidsstoornissen en trauma’s, een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland is van hoog niveau, maar loopt ook tegen grenzen van toegankelijkheid en financierbaarheid aan. De GGZ is ook niet in staat om alle problemen van mensen op te lossen. Het leven blijkt niet altijd maakbaar. Het vraagt deskundigheid, inlevingsvermogen en besef van eigen (on)mogelijkheden van ggz-professionals.

Onder leiding van dagvoorzitter Hanneke-Schaap Jonker, hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rector van het Kennisinstituut Christelijke ggz (KICG), zullen de diverse inleiders ingaan op de uitdagingen waarvoor de GGZ anno 2021 staat en het belang van hoop in soms uitzichtloos lijkende situaties van cliënten in de ggz. Thema’s van het congres zijn de grenzen en uitdagingen van de GGZ, de ethische en de dilemma’s die de grenzen van de GGZ met zich meebrengen. Verder zal worden ingegaan op vragen als: kunnen zelfredzaamheid of religie een antwoord vormen op de onmacht en uitzichtloosheid, welke kansen er hierbij mogelijk specifiek zijn voor de christelijke geestelijke gezondheidszorg en hoe ‘hoop’ binnen de behandelrelatie kan worden bevorderd.

Het congres richt zich primair op professionals in de GGZ en verslavingszorg en professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met psychiatrische problematiek. Maar ook voor geestelijk verzorgers en pastores is het thema van het congres relevant. Het congres wil al deze professionals prikkelen en uitdagen om hun eigen onmacht en verlangen in de ogen te kijken. Om onderling het kritische gesprek aan te gaan over mogelijkheden en beperkingen, inspiratie en valkuilen, identiteit en spiritualiteit in de GGZ.

Locatie: Dorp De Hoop in Dordrecht.
Tijd: 12.00 uur-17.00 uur.

Het congres is ook online te volgen. Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij VVGN, V&NVN, NVvP, VSR, FGzPt, GV (SKGV). Meer informatie over het congres en mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op kicg.nl/wetenschappelijkcongres (de link is inmiddels verlopen)

Deze bijdrage is in samenwerking met het KICG opgesteld door de redactie.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken