Menu

None

Dementiedominee Tim van Iersel over zijn ervaring met ‘bezielde lichamen’

Tim van Iersel is predikant voor mensen met dementie. Hij begrijpt de ellende en pijn, ook van familieleden, maar ervaart ook iets anders: ‘Soms voelt het bij elkaar aanwezig zijn waardevoller dan dat je een goed gesprek voert.’

Het is niet toevallig dat dementie juist in onze samenleving zo’n schrikbeeld is: veel draait immers om denken en begrijpen. Dus wie ben je nog als je door die ziekte zo verandert dat je juist dat niet meer kunt? Wat is dan nog de waarde van je leven? ‘Dementiedominee’ Tim van Iersel heeft zich vastgebeten in deze vraag. En passant veranderde zijn eigen geloof erdoor.

Godvergeten

godvergeten

In Godvergeten biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. Daarom spreekt dit boek over dementie én over God, aan de hand van thema’s die daarbij belangrijk zijn. Het gaat over de vraag naar waarom (waarom overkomt mij dit?), over loslaten, jezelf vergeten en vergeten worden, muziek en vooruitzien.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken