Menu

None

Een actualiserende theologiebeoefening voor de ziel

Een recensie

Afgelopen weken publiceerden wij van Arjan Plaisier het publiekscollege over zijn boek Zorg voor de ziel en een filmpje waarin hij vertelt over waarom hij zijn boek schreef. Maar hoe denken anderen over het boek? Vandaag leest u een recensie van Nico de Waal.


Dit is een bijdrage n.a.v. Zorg voor de ziel

aaa zorg voor de ziel arjan plaisier

De christelijke traditie is echter bij uitstek spiritueel. Hier zijn onuitputtelijke bronnen te vinden voor hoofd en hart. Dit boek is bestemd voor ieder – binnen en buiten de kerk – die de zorg voor de eigen ziel serieus wil nemen en behoefte heeft aan verdieping en verbreding.


Meer aandachtig leven

Actualiserende theologiebeoefening: daarvan is deze uitgave een sprekend en geslaagd voorbeeld. Dat is mijn samenvatting van de lezing van de inhoud van dit boek. Het is zowel een uitnodiging tot een meer aandachtig leven als een onderbouwing daarvan.

De auteur ziet met lede ogen de enorme geloofsvermagering die het kerkelijk leven doortrekt. Verlegenheid om over God en geloof te praten, een passieve ontvangst van de verkondiging, het kwijtraken van de omgang met God. God wordt misschien nog tijdelijk een god van papier en letters, maar raakt zo uit jouw leven en uit het leven van de gemeente.

En dat terwijl de christelijke traditie zoveel in huis heeft om te wandelen met God. Dat is wat de beleven en ervaren auteur op tafel legt. Hij begint met het ontsluiten van oude bronnen van christelijke spiritualiteit.  Mensen en hun citaten. Verrassend nieuwe bronnen en oudere, bekende bronnen. Het vraag enige inspanning en volharding om de eerste 100 pagina’s te lezen. Maar dan komt de vaart erin. Althans, dat was mijn ervaring. Wat doen we God, elkaar en uiteindelijke jezelf tekort als je niet met God leeft. En wat leidt dat tot herwaardering van de gemeente en de theologie.

De auteur doet een overtuigende poging waarde en betekenis van gemeente en kerk in dit proces te betrekken.  Wie Handboek christelijke meditatie, onder redactie van Lex Boot, heeft gelezen zal na lezing van Zorg voor de ziel beschikken over zowel een praktisch boek als een verdiepend boek. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar.

De auteur is belezen, schrijft tegelijk genuanceerd en beslist. Hij laat zich soms in de noten duidelijk uit over niet onbelangrijke kwesties in de marge (men leze als voorbeelden noot 7 op pagina 80 en noot 7 op pagina 190).  De christelijke traditie is ook vandaag een vitale traditie.

Meer actuele boeken van Arjan Plaisier:

aaa zorg voor de ziel arjan plaisier
overvloed en overgave arjan plaisier
12 artikelen over god arjan plaisier

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken