Menu

None

'Een bijzonder mozaïek.' Job Cohen over Over muren heen

‘Het boek Over muren heen is de mooie en passende titel van dit verrassende boek: een briefwisseling tussen de gepensioneerde rabbijn Lody van de Kamp en de middelbare scholiere Oumaima Al Abdellaoui.

In de eerste hoofdstukken snuffelen beide briefschrijvers aan elkaar, vertellen hun geschiedenis, met alle ups and downs: Lody die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog meetorst, Oumaima die worstelt met de vraag naar haar identiteit: is ze Nederlandse, is ze Marokkaanse, of allebei? Bepaalt ze dat zelf, of bepaalt de wereld om haar heen dat? Oumaima vertelt over de geschiedenis van haar grootouders, hun tocht naar Nederland, de warmte waarmee zij in ons land werden ontvangen, maar ook de moeite om hier te aarden. En ze worstelt begrijpelijkerwijze met de vraag hoe het komt dat die warmte is omgeslagen in kilte, en de moeite en inspanningen die het kost om daarmee om te gaan.

Deze persoonlijke hoofdstukken lezen als een bijzonder mozaïek: twee mensen met zo’n verschillende achtergrond, die met een zekere gretigheid naar overeenkomsten en verschillen zoeken. Dat geldt evenzeer voor de hoofdstukken waarin hun beider godsdienst aan de orde komt. Beiden ervaren een diep geloof, en beiden komen, tot hun eigen verrassing, tot de conclusie dat hun godsdiensten nu ook weer niet heel ver uit elkaar liggen… Inderdaad, over muren heen kijken en zien dat veronderstelde verschillen soms helemaal niet zo groot zijn.

Het is na deze hoofdstukken onvermijdelijk, dat belangrijke maatschappelijke vragen de revue passeren. En het verbaast niet dat Israël en Palestina daarin een hoofdrol spelen. Natuurlijk vanuit totaal verschillende perspectieven, die beide invoelbaar zijn. Nee, Lody en Oumaima worden het hier niet eens, alhoewel zij beiden hopen op vrede. Maar wie hun verhaal leest, beseft eens te meer hoe moeilijk dat zal zijn. Ook bij de hoofdstukken die gaan over criminaliteit – die zonder meer confronterend zijn – valt op dat hier niet werkelijk sprake is van een dialoog, van een ingaan op elkaars standpunten of argumenten.

Maar dat was vast ook (nog) niet de bedoeling: het is al mooi genoeg dat deze twee zo uiteenlopende personen tijd en moeite hebben genomen om zich eerst in elkaar te verdiepen. Dat is op zichzelf al reuze belangrijk – in een tijd waarin joden en moslims veel te weinig van elkaar weten. Deze briefwisseling stimuleert die uitwisseling – en ik hoop op een volgende serie brieven waarin die dialoog verder tot stand komt!’

Job Cohen


over muren heen lody van de kamp oumaima

Over muren heen van Lody van de Kamp en Oumaima Al Abdellaoui is een briefwisseling tussen een rabbijn en een moslima en biedt een boeiende inkijk in twee culturen in onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze naar verbinding, maar schromen niet de scheidslijnen aan te geven.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken