Menu

None

‘Een goede, heldere, samenvattende gids’

Thema geloofsopbouw

Een recensie van Geloven doe je zo

Cover van Geloven doe je zo, geschreven door Anne van Olst

Wellicht aangemoedigd door de goede ontvangst van zijn boek Bidden kun je leren (2021) heeft Anne van Olst nu een boek geschreven onder de titel Geloven doe je zo.

Van Olst – na zijn tijd als godsdienstdocent en predikant nu directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort – geeft aan dat dit boek gestoeld is op een reeks preken over het Apostolicum (de zgn. 12 Artikelen), gehouden in de christelijke gereformeerde kerk in Antwerpen-Deurne.

Deze informatie is niet onbelangrijk voor de lezer. Het verklaart het verschil in leeservaring tussen zijn eerdere boek over het bidden (persoonlijk, invoelend) en dit boek over geloven (lerend, volledig uitgewerkt).

Het slothoofdstuk van Geloven doe je zo is ongeveer het meest persoonlijke hoofdstuk uit het boek. Als je uit bent op een persoonlijke leeservaring in het kader van een zoektocht, dan moet je je op een gegeven moment inzetten om het lezen vol te houden. Wil je een basisboek lezen over de inhoud van het christelijk geloof, dan zit je goed. En zeker bij een afnemende praktijk van avonddiensten waarbij de inhoud van de preek bepaald wordt door de Heidelbergse Catechismus, is dit een goede, heldere, samenvattende gids.

De auteur verwijst een aantal keren in de tekst naar de duidingen die je kunt vinden in de zondagen 8 tot en met zondag 24. Hij doet dat vooral bevestigend, als gezaghebbende bron. Opvallend is dat hij voor kleine uitstapjes en variaties vooral verwijst naar nuancerende en soms prikkelende uitspraken van dr. A.A. van Ruler. Andere theologen worden niet genoemd.

De grote vraag is of je twintigers en dertigers, die al zijn blootgesteld aan zoveel prikkels en drukte, ermee bereikt. Door de keuze voor de bevestigende uitleg van het Apostolicum komt er ook nergens een vraag over wat er niet (direct of indirect) beleden wordt in de 12 Artikelen. Je merkt nergens iets van De Gewone Catechismus uit 2019 (Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde). Het boek zou mijns inziens aan impact hebben gewonnen als het uitlegkader met iets meer eigentijdse vragen en levenswijze was geconfronteerd. Mogelijk komt dit bij de bespreking van de inhoud in gesprekskringen sterker aan de orde.    

Nico de Waal is oud-directeur van KokBoekencentrum.


Anne van Olst. Geloven doe je zo. De twaalf artikelen van het geloof. Utrecht: KokBoekencentrum, 2023. 160 pp. €15,99. ISBN 978 90 435 3989 0

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken