Menu

None

Een praktisch boek voor gewone mensen

Iedereen bidt, maar niemand vindt het gemakkelijk. Pete Greig komt met 9 aspecten om bidden gemakkelijker te maken. Dit is een recensie van Hetty Termaat-Steenbergen.

Dit is een bijdrage n.a.v. Hoe moet je bidden?

hoe moet je bidden pete greig

Hoe moet je bidden? van Pete Greig is een inspirerende en praktische gids voor het gebed. Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om ons gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig een boek geschreven waarin alle elementen van het gebed aan de orde komen. Daarnaast hebben bekende bidders uit verschillende tradities een plek en stipt de auteur alle vormen van gebed aan. Een zeer inspirerende en aansprekende gids voor iedereen die al jaren bidt, maar ook voor degenen die wel willen bidden, maar niet weten hoe te beginnen.

9 aspecten van gebed

Bidden is voor veel mensen een moeilijk punt: een opgave in plaats van een heerlijk samenzijn met onze Hemelse Vader. Jezus gaf aan Zijn discipelen – en daarmee aan ons – het Onze Vader. Maar hoe geef je dat gebed in het dagelijks leven voor jezelf handen en voeten? We voelen dat onze gebedstijd anders en beter kan, maar weten vaak niet hoe.

Dit boek werd geschreven door Pete Greig, de founder van 24-7 Prayer, een wereldwijde gebedsbeweging. Pete ontving hiervoor een opdracht van God, zoals later duidelijk werd voor hem. Hij had zelf ook met bidden geworsteld, maar God leerde hem door de jaren heen heel veel over het bidden en wilde dat Pete dat onderwijs zou doorgeven aan anderen.

Dit boek gaat vergezeld van een digitale Prayer Course en is zeer overzichtelijk en duidelijk ingedeeld.

Basis en kern van het boek is het Onze Vader vertaald naar de volgende 9 aspecten van gebed:

Stap 1 GAS TERUG:

 • Vertragen en centreren:
  hoe je stil wordt voor God: relax, adem, spreek, herhaal

Stap 2 AANBIDDING:

 • Aanbidding: hoe je God aanbidt
  aanbidding en dankzegging, maak je ziel wakker, bid een psalm, aanbid met muziek, samen met anderen aanbidden, liturgie, aanbidden met je eigen-aardigheden

Stap 3 VRAGEN:

 • Vragen: hoe vraag je aan God:
  geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, naar de gewone en ook naar buitengewone dingen, bidden in Jezus’ naam, bidden in geloof, genereer geloof in de persoon van Christus, vergroot je geloof door vertrouwen te oefenen
 • Voorbede: hoe bid je tot God voor anderen:
  ken de feiten, verdiep je in Gods Woord, wees betrokken met je hart, werk samen met de gelovigen
 • Onbeantwoord gebed: hoe ga je om met teleurstelling:
  kies ervoor kwetsbaar te zijn bij je vrienden, dring aan in het gebed, hou vast aan Gods liefde (Abba Vader!), bevestig Gods macht (voor U is alles mogelijk), wees eerlijk (neem deze beker van mij weg), het gebed van overgave (Laat Uw wil geschieden en niet mijn wil)

Stap 4 EERBIED:

 • Contemplatie: hoe bid je zonder woorden:
  er is niets onoprechts aan om er in het gebed simpelweg te zijn, als we zo iets uitdrukken wat we op geen andere manier kunnen zeggen, eerst het stadium “ik en God”, vervolgens contemplatie: het stadium “God en ik”, tenslotte het stadium “God alleen”
 • Luisteren: hoe hoor je God:
  God horen spreken in de Bijbel, via dromen en visioenen, via advies en gezond verstand, tijdens persoonlijke reflectie,  in actie
 • Belijden en verzoenen: hoe maak je het goed met God:
  terugblikken, dankbaarheid, belijdenis, herstarten en vergeving en verzoening
 • Geestelijke strijd: hoe oefen je spirituele autoriteit uit:
  bal je vuisten en bid: ken je vijand, ken je autoriteit, ken je tactiek

Wat dit boek heel bruikbaar en bijzonder maakt, is de volledigheid waarmee de auteur het onderwerp gebed behandelt en dat het Onze Vader de leidraad is. Het boek heeft daardoor een duidelijk Bijbelse basis. Het boek geeft aan een praktisch boek te zijn voor gewone mensen. Wat het praktisch maakt, is de manier waarop de auteur door de opbouw van het boek en de inhoud per onderdeel je als het ware bij de hand neemt en je voordoet hoe je kunt bidden. Pete Greig geeft waardevolle tips en deelt kostbare ervaringen, waardoor elk onderdeel voor de lezer gaat leven. Zodoende is dit een zeer bruikbaar boek geworden, voor gewone mensen zoals jij en ik.

Hetty Termaat-Steenbergen

Wilt u meer lezen over het boek Hoe moet je bidden? Lees ook de recensie Praktische handvatten voor het gebed.

Meer actuele boeken over bidden:

hoe moet je bidden pete greig
Lucht je hart open deur

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken