Menu

None

Elke dag een meditatie voor zorgverleners

Komende dagen plaatsen wij korte meditaties uit het Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners. Om elke dag verpleegkundigen, thuiszorgers en mantelzorgers te inspireren bij hun werk. Doet u mee?


Dag 9. Een rabbi

BED voor zorgverleners Rolf Robbe

Om te beginnen

Hoe ben jij barmhartig in je werk?

Lezen

Lukas 6:34-38
36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Er was eens een rabbijn die elke avond voor de sabbat verdween. Het maakte zijn volgelingen nieuwsgierig. Ze dachten: hij heeft vast een geheime ontmoeting met God. Er werd een spion achter hem aan gestuurd. Die ontdekte dat de rabbi zich verkleedde als boer en een verlamde vrouw ging helpen. Hij maakte haar huis schoon en verzorgde een maaltijd. Toen de spion terugkwam vroegen de volgelingen: ‘En? Wat heb je gezien? Steeg onze rabbi op naar de hemel?’ De man schudde het hoofd en antwoordde: ‘Nee, hij ging nog hoger.’ Dit verhaal laat zien wat barmhartigheid betekent. Het betekent: je ontfermen, je toebuigen naar iemand die in moeilijkheden zit.

En verder

Hoe ziet barmhartigheid eruit in jouw werk?

Sija-lize Blijleven


Dag 8. Collega’s

BED voor zorgverleners Rolf Robbe

Om te beginnen

Welke collega is echt een hulp en steun voor je? Wat doet hij of zij dan?

Lezen

Exodus 4:13-16
14 ‘Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron!’ zei hij. ‘Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien.’

Mozes probeerde onder Gods grote opdracht uit te komen en greep daarvoor elk excuus aan. Maar God wilde per se dat Mozes ging en stuurde zijn broer Aäron met hem mee. Hij zou het woord voeren, iets waar Mozes niet toe in staat was. God stuurt ons soms ook op onmogelijke karweitjes af. Wij proberen er vaak onder uit te komen. Maar God houdt vol en brengt mensen op ons pad die ons helpen en ondersteunen. Heb je weleens zo naar je collega’s gekeken: God stuurt ze om jou te helpen je werk goed te doen. Zij zijn Gods handen die jou steunen juist als het moeilijk wordt.

En verder

Dank God voor je collega’s.

Rolf Robbe


Dag 7. Moe

BED zorgverleners Rolf Robbe

Om te beginnen

Soms word je echt moe van je werk. Wanneer heb jij dat?

Lezen

Matteüs 11:28-30
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Werken in de zorg kan heel intensief zijn. Soms zuigt het je helemaal leeg. Je ziet het ook aan collega’s die kampen met oververmoeidheid of zelfs burn-out. Wat doe je als je weer eens uitgeput thuiskomt na een zware dag of nacht? Jezus wil er dan juist voor jou zijn. Hij ziet waar jouw valkuilen liggen en waar jij je eigen grenzen overschrijdt. Kom naar Mij, zegt Hij. Hij nodigt je uit bij Hem thuis. Daar wordt de rust geschonken. Daar zie je je werk weer in het juiste perspectief. Bij Hem krijg je weer energie en zin in je werk en leven. Maar dan moet je ook komen.

En verder

Ga in je gebed naar Jezus toe en leg je lasten voor Hem neer.

Carla Breedveld


Dag 6. Visie

bed voor zorgverleners

Om te beginnen

Goede zorg is hier en nu het beste doen voor je patiënt. Mee eens?

Lezen

Genesis 41:25-36
33 U zou er daarom goed aan doen, ​farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over ​Egypte​ aan hem toe te vertrouwen.

Regeren is vooruitzien. En ook in de zorg geldt dat je verder moet kijken dan vandaag of morgen. Alleen als je de lange termijn ook in de gaten houdt kun je de goede maatregelen nemen voor je patiënten. Zoals Jozef die de droom van de farao uitlegde en zeven jaren van voorspoed gevolgd door zeven jaren hongersnood voorspelde. En er direct een voorstel aan koppelde om die jaren goed door te komen. Farao herkende de wijsheid in de visie en maatregelen en stelde Jozef aan als onderkoning. God gaf Jozef een kijkje in de toekomst. Hij wil ook jou wijs en deskundig maken om op tijd de juiste maatregelen te nemen.

En verder

Bid om wijsheid en inzicht zodat je de juiste aanpak voor je patiënten kunt kiezen.

Rolf Robbe


Dag 5. Verlaten

Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners

Om te beginnen

Voel je je weleens door God verlaten? Wanneer is dat?

Lezen

Psalm 22:1-10
2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Misschien is het nog maar kort geleden dat je ervaarde dat God dicht bij je was. Misschien heb je dat gevoel zelfs altijd, of in ieder geval heel vaak gehad. En nu: niets meer. Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten? Heel de Bijbel zegt toch dat U er altijd bent, dat U nooit loslaat? Het kan zomaar gebeuren, je lijkt er helemaal alleen voor te staan. In deze gebroken wereld kunnen we God zomaar kwijt zijn. Dat is de realiteit en die moeten we zeker niet wegpoetsen. Jezus heeft dat zelf ook ervaren. Hij heeft deze psalm zelf gebeden aan het kruis. En toch, of beter gezegd, juist daarom is die vreselijke ervaring van Godverlatenheid niet het laatste.

En verder

Praat eens met een patiënt over de ervaring van Godverlatenheid.

Jan Piet Vlasblom


Dag 4. Schuilen

Bijna elke dagboek voor zorgverleners

Om te beginnen

In de nacht lijken angsten en problemen ineens veel groter. Herken je dat?

Lezen

Psalm 91
1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Het liefst leven we in het licht. Wat is er mooier dan een zonnige morgen? Maar als de avond valt lijken zorgen, problemen en angsten veel groter. Je ligt wakker en de vragen malen door je hoofd. Kwam de slaap je maar verlossen. Het lijkt wel of er in een donkere (slaap)kamer een andere wereld actief wordt. Voor je het weet overheerst de angst je denken. Als je nachtdiensten draait herken je dit vast. In Psalm 91 lezen we dat je mag schuilen bij de Allerhoogste. Je mag erop vertrouwen dat Hij je toevlucht is waar je veilig bent, ook voor die angstige gedachten in de nacht. Dat geeft licht in je donkere uren.

En verder

Hoe kun jij mensen met hun duistere zorgen naar die schuilplaats leiden?

Carla Breedveld


Dag 3. Een naaste zijn

Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners Rolf Robbe

Om te beginnen

Wat betekent het in je zorgverlening dat je een naaste bent?

Lezen

Lucas 10:36-37
37 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

De wetgeleerde vraagt aan Jezus wie zijn naaste is. Eigenlijk is dat een nette manier om te vragen voor wie hij moet zorgen én misschien nog wel belangrijker, voor wie hij daarom niet hoeft te zorgen. Helaas, nadat Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft verteld, draait Hij de vraag om. Niet ‘wie is mijn naaste’ maar ‘wie was er een naaste’. De wetgeleerde krijgt het maar nauwelijks uit zijn mond: ‘Die hem barmhartigheid heeft bewezen.’ ‘Doe gij evenzo,’ zegt Jezus. Het gaat er niet om dat wij de vraag stellen wie onze naaste is, maar dat we een naaste zijn.

En verder

Wat betekent het voor jou vandaag dat je een naaste bent?

Jan Piet Vlasblom


Dag 2. Waarom?

Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners Rolf Robbe

Om te beginnen

Een oud spreekwoord zegt ’Nood leert bidden.’ Herken je dat?

Lezen

Psalm 88
2 HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor u neer.
3 Laat mijn ​gebed​ u bereiken, luister naar mijn klagen.

Wat een aangrijpende psalm, vind je niet? Een schreeuw om hulp en verlossing uit grote nood. Een psalm van nu: ziekte, lijden en dood zijn ook vandaag overal om ons heen. De hele schepping zucht eronder. Gelukkig kun je in die nood tot God gaan. Maar wat als Hij je niet hoort en als er niets verandert? Je ligt wakker en schreeuwt het uit: waarom? De draaikolk van het leven zuigt je de afvoerput in. Hoort God niet? Wees ervan overtuigd dat Hij wel degelijk luistert. Zeker, je geduld en vertrouwen, je geloof wordt beproefd. Maar dat doet God om je sterker te maken. Hij is een God die hoort. Hij laat je nooit alleen.

En verder

Bid je weleens samen met een hulpvrager? Of is dat alleen iets voor een pastor of dominee?

Carla Breedveld


Dag 1. Grenzen aan het kwaad

Bijna elke dagboek voor zorgverleners Rolf Robbe

Om te beginnen

Soms staat het water je aan de lippen. Wie of wat kan dan helpen?

Lezen

Genesis 1:4-9

9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.

In de Bijbel is de zee nooit zomaar een plas water. De zee is de woonplaats van de duistere machten. Zo is de zee symbool geworden voor het kwaad. Ze is het beeld van alles wat ingaat tegen God. Als God begint met het project schepping en een plek wil creëren voor de mens die Hij straks tot leven roept, wijst Hij de zee haar grens. Tot hier en niet verder. De mens krijgt grond onder de voeten. Machten als ziekte en dood die zo vreselijk te keer kunnen gaan, moeten Hem gehoorzamen. Totdat er straks helemaal geen zee meer zal zijn.

En verder

Hoe kan jij op jouw plek iemand helpen die dreigt te vergaan in het geweld van ‘de zee’?

Jan Piet Vlasblom


Dit is een bijdrage n.a.v. Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners

bijna elke dagboek voor zorgverleners Rolf Robbe

Het Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners onder redactie van Rolf Robbe is een bijbels dagboek voor werkers in de zorg. Zij hebben hart voor mensen, staan klaar om te helpen en laten daarmee bij uitstek iets zien van Gods liefde voor mensen. Dit Bijna-elke-dagboek wil verpleegkundigen, thuiszorgers en mantelzorgers inspireren bij hun werk. Het biedt voor elke week 5 overdenkingen, 40 weken lang. De auteurs zoeken in de Bijbel naar Gods liefde en zorg voor zijn schepping en zijn mensen. Ze laten zich inspireren door bijbelverhalen over mensen die liefde en zorg geven aan anderen en werpen bijbels licht op het werk in de zorg en op een aantal actuele thema’s, zoals eenzaamheid en omgaan met lijden en verlies.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken