Menu

Basis

Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld door Willy Dupont

Recensie

Etty Hillesum in 1939
Portret van Etty Hillesum, circa 1939. (bron: Joods Historisch Museum)

Recensie van Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld door Willy Dupont.

Cover van Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld door Willy Dupont.

Waar Judith Koelemeijer uitzoomt, zoomt Willy Dupont als het ware in. De auteur is een Vlaamse rechter, maar daarnaast ook een kenner van (onder meer Karmelitaanse) spiritualiteit. Hij is getroffen door wat Etty al in 1941 schreef:

‘De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld. Men moet dit bewust weten. Zij heeft ook haar landschappen, haar contouren, haar mogelijkheden, haar onbegrensde gebieden. En zelf is men het kleine centrum, waar binnen- en buitenwereld elkaar ontmoeten. De beide werelden worden door elkaar gevoed, men mag de ene niet verwaarlozen ten koste van de andere, de ene niet belangrijker vinden dan de andere.’

Dupont concentreert zich, in een compact geschreven boekje, op die binnenwereld, op de ontwikkelingsweg van Etty. In tien chronologisch opgezette hoofdstukjes begint hij steeds met ‘enkele anti-Joodse maatregelen’ in de betreffende periode om vervolgens steeds genummerde kanttekeningen te geven bij het proces dat Etty volgens hem doorloopt. Daarbij wordt rijk geciteerd uit haar dagboeken en brieven. Daar zet hij citaten van andere mystici naast. Hij volgt haar bewustwordings- en omvormingsproces en noemt haar een mystica die zich in dat hele proces laat transformeren. Het wordt niet duidelijk welk lezerspubliek hij daarbij op het oog heeft. De vele opsommingen, gecursiveerde zinnen en kaders in de tekst doen wat schools aan.

Jan Venderbos werkte in diverse functies in de hulpverlening, onder meer met oorlogs- en geweldsgetroffenen. Hij is gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider, en werkt mee aan Herademing.


Willy Dupont, Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld. Carmelitana, Gent, 2022. 170 pp. €19,95. ISBN 9789492434289


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken