Menu

None

Geloven én gehoorzamen

Vers van de pers een Nederlands boek over discipelschap: ‘Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag.’ Een must-read voor iedereen in Nederland die (de bezinning op) discipelschap een warm hart toedraagt!

Toen ik van de zomer hoorde dat dit boek eraan kwam, maakte dat me heel enthousiast. Na het boek van Sake Stoppels ‘Oefenruimte’ nu al een tweede (recente) substantiële bijdrage van Nederlandse bodem rond dit thema dat allerwegen de aandacht vraagt en krijgt. Ook weer uit het PKN-deel van kerkelijk Nederland, nu alleen niet uit gereformeerde hoek, maar uit hervormde hoek. Prachtig!

‘Tijd om mee te gaan.’ De titel heeft iets urgents. De woorden doen me denken aan wat Jezus zei: ‘De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’. Tijd om mee te gaan. Het is de hoogste tijd om terug te keren naar datgene waar het in de kerk altijd al om ging (of had moeten gaan): discipelschap. Dat we leren leven als leerlingen van Jezus in ons alledaagse bestaan.

Een citaat van oud-politicus Frits Bolkestein waarin hij zich beklaagt over de ‘bloedeloosheid van het christendom in West-Europa’ is al op de tweede bladzijde te vinden. Een ‘bloedeloos christendom’: dat is een christendom zonder discipelschap, zo vertaal ik dat maar even.

Klik hier om de volledige blog van Jos Douma te lezen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken