Menu

None

Geloven: hoe doe je dat? – door Evert van der Veen

Het is niet zo moeilijk om prachtige en theologisch verantwoorde boeken over geloven te vinden: dogmatisch of spiritueel, historisch of eigentijds, confessioneel of ruimdenkend. In alle genres is genoeg te vinden maar het bereikt slechts een deel van de gelovigen want voor de meesten mensen is het ‘te moeilijk’. Zij hebben meer behoefte aan praktische handreikingen nu de catechismus die voor de meeste mensen allang niet meer biedt omdat hij én nauwelijks meer wordt onderwezen én niet meer wordt verstaan.
Dagelijks geloven is een handzame boekje en een goede en geslaagde poging om geloven handen en voeten te geven. Je zou het een eigentijds variant van de catechismus kunnen noemen. Maar het is geen leerboekje om te lezen maar vooral een werkboekje, bedoeld om na lezing mee aan de slag te gaan. De vele aanwijzingen helpen daar zeker bij en het zijn mooie tips – al klinkt dat woord wat te oppervlakkig! – om persoonlijk in praktijk te brengen. Haalbaar voor iedere lezer, niet ‘te hoog of te diep’ om het bijbels te zeggen.
De schrijfster zet in bij onze verlegenheid en beschrijft die eerlijk en herkenbaar. Het is goed om die serieus te nemen want deze onzekerheid en verwarring vormen wel de hedendaagse religieuze cultuur waarin wij ons bevinden en die vrijwel ieder ook persoonlijk ondervindt.
Vervolgens is er een hoofdstuk gewijd aan persoonlijke rituelen waarin na de uitleg en de betekenis van een ritueel goede handreikingen worden gedaan die iedereen zo kan overnemen zoals een zegenspreuk, dagboek, muziek, psalmen. Vanuit deze persoonlijke inzet is er een verbreding in de volgende hoofdstukken naar gezin, werk en kerk. Ook hier zijn handreikingen al had er voor het gezin en met name voor kinderen misschien wel meer materiaal verzameld kunnen worden. Datzelfde geldt ook voor het werk al is het moeilijk om dat concreet in te vullen. Maar er worden wel goede aanzetten tot bezinning gegeven.
Er zijn natuurlijk meer levenskringen te noemen waarin mensen verkeren zoals natuur, samenleving en vrije tijd maar die komen in dit boekje niet voor. Het zou de handzaamheid wellicht ook teniet hebben gedaan. Maar wat hier bijeen is gebracht kan zijn diensten bewijzen als bron van inspiratie want de suggesties zijn haalbaar en geven niet het gevoel van: ‘leuk idee maar hoe dat ik dat?’
Dit boekje zouden kerken aan jonge mensen kunnen uitdelen bij hun belijdenis of huwelijk bijvoorbeeld. Het kan ook in groepen worden gebruikt en op die manier een bijdrage leveren aan gemeenteopbouw. In het samenzijn zullen mensen elkaar vanuit dit boekje ook weer kunnen inspireren. De jongere generatie heeft behoefte aan dit toegankelijke maar niet oppervlakkige boekje dat ook een mooie lay-out heeft.
Wilma Hartogsveld: Dagelijks geloven. Vormgeven aan geloven vandaag. Boekencentrum Zoetermeer, 88 pag. € 7,50


Evert van der Veen, predikant Protestantse Gemeente Nunspeet is vaste recensent op Theoblogie. Hij recenseert ook voor Nederlands Dagblad en Christelijk Weekblad.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken