Menu

None

Margriet en Kees van der Kooi over hun boek 'Goed gereedschap is het halve werk'

Van Margriet en Kees van der Kooi verscheen onlangs het boek Goed gereedschap is het halve werk. Een uitgave over theologie in pastoraat en geestelijke verzorging. Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin zij ingaan op de achtergronden van hun boek. In de inleiding schrijven zij het volgende:

‘Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, zielzorg: het zijn woorden voor begeleiding van mensen bij levensvragen. Ze verwijzen naar de religieuze dimensie, die soms bewust en nog vaker onbewust een rol speelt in levensverhalen en in de zoektocht naar richting en doel. Over die religieuze en theologische dimensie in geestelijke verzorging gaat het in dit boek. Uitgangspunt zijn concrete pastorale ontmoetingen, de verhalen van mensen en de wijze waarop de betrokken pastor reageert. Vervolgens wordt er op die ervaringen gereflecteerd. Wat is er aan de hand in theologische zin, hoe spelen theologische overtuigingen, noties en emoties bewust en onbewust een rol in het gesprek?

Kortom, wat we hier verbinden is geestelijke verzorging en theologie. We putten daarvoor uit eigen ervaring, door de jaren heen opgedaan, in de overtuiging dat voor goede geestelijke verzorging deugdelijke theologische bagage onontbeerlijk is. En omgekeerd geldt dat de geestelijke verzorging, het gesprek met mensen, bron kan zijn van hernieuwde theologische bezinning. Met deugdelijke theologie is het werk niet gedaan, maar het helpt wel op weg – het halve werk dus. Het is materiaal waarmee wordt gewerkt.’

Margriet en Kees van der Kooi

N.a.v. Goed gereedschap is het halve werk / Margriet en Kees van der Kooi / Uitgeverij Boekencentrum / als paperback en als e-book

Alle boeken van Margriet en Kees van der Kooi:

[huge_it_portfolio id=”5″]

Goed gereedschap is het halve werk

Goed gereedschap is het halve werk - Kees en Margriet van der Kooi

Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na – vanuit hun verschillende disciplines – welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching. En omgekeerd: hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Mensen vertellen hun verhalen, hun angst, hoop en twijfel, en komen met flarden van zin. 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden