Menu

None

In gesprek over jezelf – door Evert van der Veen

Evert van der VeenHet boek ‘k Zou zo graag een ketting rijgen is ontstaan uit de praktijk van de ouderenzorg en beleeft inmiddels zijn tweede en uitgebreide druk. Dat is begrijpelijk want ik kan mij goed voorstellen dat het in een behoefte voorziet omdat het zo goed aansluit bij de praktijk. Het is daar dan ook ontstaan en uitgegroeid en het is fantastisch dat de schrijvers zich de moeite hebben getroost om al dit materiaal op te zoeken, te ordenen en beschikbaar te stellen.
Zoals de inleiding zegt kan dit boek ook uitstekend voor andere doelgroepen worden ingezet: mensen met een verstandelijke beperking, kringenwerk in de kerk, onderwijs. Wat dat betreft is het toch wel jammer dat de ondertitel deze reikwijdte beperkt waardoor anderen misschien niet zo snel naar dit boek zullen grijpen. Dat is niet terecht want zij zullen er zeker veel van hun gading in kunnen vinden. In een eventueel volgende druk zou deze focus misschien nog explicieter kunnen worden gemaakt en zouden nog meer andere levensthema’s aan bod kunnen komen die kinderen en jong-volwassenen bezighouden. Dan is de levenscyclus compleet vertegenwoordigd.
Maar wat hier bijeen is gebracht is ronduit indrukwekkend en verdient respect. Een rijke schat aan materiaal is overzichtelijk verzameld in een aantal rubrieken als: gevoelens, levensbalans, zintuigen, speciale gelegenheden, spiritueel, kerkelijke feestdagen. Omdat de opzet per item zeer helder is, kan iedereen gemakkelijk met dit boek aan het werk gaan. Het materiaal staat dicht bij mensen, roept herkenning op en is daardoor dienstbaar aan een mooi groepsproces. Uitgangspunt is het christelijk geloof, al is er in de keuze van liederen, muziek en poëzie ook voldoende aandacht voor niet-religieus materiaal.
De opbouw per item, beginnend bij afgunst en jaloezie en eindigend met de zondag, is toegankelijk, mede door de lay-out: liederen, klassieke muziek, bijbel, andere bronnen, spreekwoorden, aanzet tot gesprek, aanschouwelijk materiaal, zintuiglijke benadering, gebed, opmerkingen. Deze onderdelen komen niet steeds bij alle items voor maar de meeste zijn ze wel steeds terug te vinden.
Diverse registers achterin vergroten de gebruikswaarde van dit boek: een register op thema (en dat zijn er zeer vele) en een omvangrijk register op bijbelteksten. Het is verrassend om te zien hoe de bijbel hierin wordt betrokken en steeds weer spreekt bij zeer uiteenlopende thema’s.
De inleiding geeft goede aanwijzingen voor de praktische uitvoering en verder wijst het zich vanzelf. Hoe noem je dit boek? Cursusboek, handboek, bronnenboek, werkboek, handleiding: al deze woorden zijn mogelijk. In feite is elke benaming op dit boek van toepassing! Het zou in elke zorginstelling aanwezig dienen te zijn en kan ook voor ouderenmiddagen die veel kerkelijke gemeenten organiseren goede diensten bewijzen.
Kevin Kirkland & Howard Mcllveen. Marion Boelhouwer & Peterjan van der Wal (Nederlandse bewerking): ‘k Zou zo graag een ketting rijgen. Levensthema’s voor kringgesprekken met ouderen. Boekencentrum Zoetermeer, 416 pag. € 26.90
ketting rijgen

Evert van der Veen, predikant Protestantse Gemeente Nunspeet is vaste recensent op Theoblogie. Hij recenseert ook voor Nederlands Dagblad en Christelijk Weekblad.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken