Menu

None

In memoriam Kees Korenhof

Op dinsdag 14 augustus 2012 kwam onverwacht een einde aan het leven van Kees Korenhof, tot mei 2011 uitgever en gezicht van Uitgeverij Meinema. Hiermee ontvalt ons een kundig uitgever die vanuit zijn rol decennia lang bijgedragen heeft aan het theologisch debat in Nederland.
De uitgeversloopbaan van Kees begon 1982, toen hij als aankomend uitgever werd aangenomen om een theologisch fonds op te zetten bij Uitgeverij Meinema. Hiermee stapte hij na een studie theologie en een korte wetenschappelijke loopbaan over naar de boekenbranche. Uitgeverij Meinema was toen onderdeel van Drukkerij Meinema in Delft. In 1989 werd Uitgeverij Meinema overgenomen door Boekencentrum Uitgevers, waar verdere doorgroei van de uitgeverij plaatsvond.
Van meet af aan zocht Kees in zijn publicaties aansluiting bij de actualiteit. Maatschappelijke vraagstukken, nieuwe theologische ontwikkelingen, ethische thema’s – het kwam allemaal aan bod in het fonds van Meinema. Hij laveerde daarbij tussen grotere uitgeverijen als Kok, Ten Have (toen nog zelfstandig) en Boekencentrum. In de jaren dat hij Uitgeverij Meinema uitbouwde , wist hij bekende theologen aan zijn uitgeverij te verbinden. Zijn gevoel voor kwaliteit zorgde ervoor dat een Meinema een ‘sterk merk’ werd in theologenland.
Hoogtepunten voor Kees waren onder andere de introductie van Eugen Drewermann in Nederland en de verschijning van standaardwerken als De Bijbel Literair en De Bijbel Cultureel. De laatste publicatie won de Theologie Publicatieprijs 2011.
Aan het begin van de 21e eeuw werden de publicaties van Uitgeverij Meinema ontdekt in het buitenland en wist Kees de rechten van een groot aantal titels te verkopen aan Engelse, Italiaanse en Duitse uitgevers. Dit gebeurde op de Frankfurter Buchmesse. Naar deze beurs zag Kees Korenhof ieder jaar uit. Hij genoot van de contacten met buitenlandse uitgevers en van de avonden met collega’s. Daar werd het uitgeversleven bij een goed glas wijn geëvalueerd en werden nieuwe plannen bedacht.
In november 2007 vierde Kees Korenhof zijn 25-jarig jubileum als uitgever in de vorm van een symposium, te midden van veel auteurs, collega’s en relaties. In april 2011 nam hij na een ruim 28-jarige loopbaan als uitgever afscheid van zijn werk – formeel dan. In het jaar dat volgde bleef hij betrokken op de uitgeverij en de auteurs.
Kees Korenhof was een zeer beminnelijk mens, een betrokken collega en kundig uitgever. Ondanks de hectiek van het uitgeversleven straalde hij rust uit; hij verstond de kunst om voorzichtig doortastend op te treden en bezat een subtiele humor.
Met veel auteurs had hij een professionele én een persoonlijke band. En, zoals een van de auteurs hem treffend typeert: ‘Hij was een uitgever die je aansprak op je expertise en je vervolgens iets kon laten doen waar je zelf nog niet aan gedacht had.’
Zelf vatte hij zijn werk als uitgever in een interview in het Reformatorisch Dagblad bij zijn afscheid als volgt samen:
‘Je hebt het boek en het grootboek, de inhoudelijke en de commerciële kant. Die twee moeten in balans blijven, daar ben ik ook wel op gewezen. Maar zonder inhoud heb je niets om te verkopen. Het is wat ik gewild heb: discussies in een brede context zetten, vragend, debatwaardig, inzettend op kwaliteit, mensen uitnodigend tot serieus nadenken.’
 Arjen van Trigt
Adjunct-directeur Boekencentrum Uitgevers

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken