Menu

None

Interview met Inigo Bocken

Een interview met dr. Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en universitair docent religie- en cultuurtheorie aan de Radboud Universiteit.

Omslag Titus Brandsma

Naar aanleiding van de uitgave Maria. Een trinitaire theologie door Titus Brandsma, waarvoor Inigo Bocken een inleiding en een schets van leven en werk van Titus Brandsma verzorgde.

Wie was Titus Brandsma en wat is de grootste betekenis/invloed van zijn werk?

Titus Brandsma is in de eerste plaats bekend als de man die op een heroïsche wijze zijn leven gaf voor waarheid en vrijheid onder de nationaalsocialistische bezetting. Maar hij was in de eerste plaats karmeliet – iemand die een geestelijke weg wilde gaan en die met vallen en opstaan toch consequent is blijven gaan. Hij werd onder andere hoogleraar filosofie en zelfs rector magnificus van de jonge Katholieke Universiteit Nijmegen. Maar in de mystieke traditie vond hij een nieuwe bron van inspiratie voor een weg uit de geestelijke crisis waarin onze cultuur in de 20ste eeuw terecht is gekomen, de eeuw van de grote catastrofale en moordende ideologieën. Zijn pleidooi voor de zoektocht naar een nieuw, levendig godsbegrip is ook vandaag de dag nog actueel. Geen abstracte God, maar de God die in ons leeft en die ons boven onszelf laat groeien. Dat is de blijvende boodschap van Titus Brandsma.

Hoe beschouwt Brandsma Maria in haar relatie tot de Drie Goddelijke Personen?

Maria staat eigenlijk voor ons vermogen open te staan voor de goddelijke liefde, die in de Triniteit tot uitdrukking wordt gebracht. Zij is het levende voorbeeld om die goddelijke dynamiek ook in ons geboren te laten worden. In dit opzicht representeert zij het vermogen tot toewijding als zodanig. Zonder haar dreigt de theologische figuur van de Triniteit abstract te worden.

Wat trof jou het meest in deze tekst?

Ik had nooit verwacht dat zijn gedachtegang zo consistent zou zijn. Hij denkt consequent na over de rol van Maria in het leven van mensen en verbindt deze met ingewikkelde theologische vraagstukken. Het nadenken over Maria is een terugbrengen van het godsbeeld in het concrete leven van de mens, een soort existentiële wending. Het is een soort mariale filosofie die hij hier naar voren brengt, en dat is toch heel verrassend.

We willen Inigo Bocken en Elsbeth Greven hartelijk danken voor dit interview.

Wilt u nog meer lezen over Titus Brandsma? U kunt hier meer lezen over het boek Maria, een trinitaire theologie. Wilt u graag andere interviews lezen? Hier delen we het Interview met Henk Bakker over het boek Jezus.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken