Menu

None

Kerkrecht stoffig en overbodig? Niets is minder waar

De Dordtse Kerkorde 1619, Ontwikkeling, context en theologie van dr A. van Harten-Tip is een analyse van de Dordtse Kerkorde, die dit jaar 400 jaar geleden werd vastgesteld. Kerkrecht lijkt veel mensen een stoffig of zelfs overbodig vak. Maar niets is minder waar.
 


 

Een topprestatie

Het is boeiend en praktisch. Het is immers de manier waarop het (samen)leven in de kerk van Christus handen en voeten krijgt. Op basis van hun gezamenlijke geloof maken mensen afspraken, die ze vastleggen in een ‘kerkorde’.
Het bijzondere van de Dordtse Kerkorde uit 1619 is, dat veel kerken wereldwijd nog steeds voortbouwen op deze afspraken. Daarom is het belangrijk om te weten waarom die afspraken zijn gemaakt en wat ze in de tijd van hun ontstaan betekenden.
Om dit te ontdekken wordt in dit boek de kerkelijke en maatschappelijke situatie waarin de Dordtse Kerkorde 1619 is ontstaan uitgebreid beschreven. De Synode van Dordrecht, die op het moment uitgebreid wordt herdacht, stelde deze kerkorde vast. Er is ruim een half jaar vergaderd; zijn de in deze lange tijd genomen besluiten wel consistent en is de kerkorde in harmonie met de Geloofsbelijdenis? Ook de relatie met eerdere kerkordes is onderzocht.
 

Een format van formaat

In het boek zijn veel bijlagen opgenomen, zodat de lezer zich zelf een oordeel kan vormen over de ontwikkelingen. Een aantal kaarten brengen de ‘plaats van handeling’ in beeld. De grootste bijlage vormt de Synopsis Ordinum Ecclesiarum: een overzicht van ontwikkeling van gereformeerde kerkordes van 1571 tot 1619. In een nawoord worden lijnen getrokken naar het kerkelijk leven van de 21ste eeuw en enkele actuele onderwerpen.
Het was een topprestatie van gelovigen uit de 16e en 17e eeuw dat zij een kerkorde vaststelden die in totaal andere tijden en situaties nog steeds bruikbaar is. Alleen daarom al is het de moeite waard om die kerkorde te lezen, te vergelijken met kerkelijke afspraken uit de 21ste eeuw en er misschien wel inspiratie voor het heden uit op te doen.
 

– Dr. A. van Harten-Tip

 


De Dordtse Kerkorde 1619

De Dordtse kerkorde

Ontwikkeling, context en theologie
   
In De Dordtse Kerkorde 1619 onderzoekt theoloog A. van Harten-Tip de context waarin de kerkorde werd opgesteld en de onderliggende theologie. Daarnaast legt de auteur de context naast andere kerkordes en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Dordtse Kerkorde blijkt ‘een format van formaat’ te zijn voor het kerkelijk leven, ook in de eenentwintigste eeuw.
   
  
Bestel het boek hier
   
   

N.a.v. De Dordtse Kerkorde 1619 | A. van Harten-Tip | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als hardcover

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken