Menu

None

Lancering online cursus ‘Pastoraat bij psychische problemen’

Onlangs lanceerde het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) de online cursus ‘Pastoraat bij psychische problemen: oefenruimte’. De cursus is gemaakt als verdieping op het ‘Handboek pastoraat bij psychische problemen’.

Toerusting en oefenruimte voor het pastorale contact

De cursus is voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier mensen met psychische problemen wil bijstaan op geloofsgebied. Zij hebben binnen de kerk of geloofsgemeenschap behoefte aan begrip voor en steun bij hun strijd en worsteling. Nog regelmatig wordt dit gemist. Pastorale zorg die aansluit bij hun behoeften, kan tegemoetkomen aan dit gemis.

Interactieve opzet

Deelnemers krijgen kennis aangereikt en kunnen hun vaardigheden oefenen voor de pastorale omgang met mensen met psychische klachten. De cursus start met een algemene les over de rol van het pastoraat, gebed in het pastoraat en de samenwerking met de hulpverlening. Daarna volgen vier themalessen die de onderwerpen angst, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en suïcidaliteit, en trauma behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende onderdelen:

  • video’s waarin ervaringsdeskundigen, pastors en hulpverleners aan het woord komen. Ook speelt toneelgroep Eduscenes herkenbare praktijksituaties uit;
  • opdrachten, rollenspellen en reflectievragen;
  • verdiepend materiaal zoals boekentips of online colleges.

Volg de cursus gratis

Op www.wwjg.nl/pastoraatenpsychologie vind je al het studiemateriaal, inclusief de handleiding en een introductiefilmpje over de cursus. De cursus is groepsgewijs te volgen, bijvoorbeeld op een kerkelijke toerustingsavond of (inleiding op een) kerkenraadsbijeenkomst. Ook kan de cursus individueel gevolgd worden, waarbij de deelnemer de opdrachten zelfstandig doorwerkt.

Op verzoek van Eleos

Het Kicg ontwikkelde de online cursus op verzoek van Eleos. Ze deden dit in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen. Vrienden van Eleos financierde de ontwikkeling van de cursus. Dit past bij een doel van Vrienden van Eleos om kennis rondom psychisch lijden en pastoraat te delen.


Meer over pastoraat bij psychische problemen

Hanneke Schaap-Jonker. Handboek pastoraat bij psychische problemen. Utrecht: KokBoekencentrum, 2020. 192 pp. €18,99. ISBN 9789043534260.

https://www.boekenwereld.com/priesterlijk-pastoraat-9789023971399

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken