Menu

None

MEER: fuik tussen hemel en aarde? – door Dick Vos

Heel Nederland moet in gesprek zijn over de vraag ‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Dit vanwege de glossy MEER+ die de eerste week van september door vele brievenbussen gegaan is.

Een prachtig tijdschrift is het geworden: MEER+. Een met zorg vormgegeven glossy die inzoomt op mensen die gegrepen zijn door een besef van een meerwaarde dat het leven van huisje-boompje-beestje te boven gaat. Ze geven de meest uiteenlopende antwoorden op de vraag: ‘Hoe geef jij je leven vorm? Veel dingen doen, rijk worden, gelukkig zijn? Of is er meer?’
Easy
Bekende en onbekende Nederlanders komen aan het woord over hun zoektocht op het spirituele erf. Vooral de onbekende vond ik interessant. Zoals broeder Luc: ‘Humor is een vorm van gebed’. Gadgets en boeken, jeugdpagina’s en een puzzel ontbreken niet. Een easy blad voor op de bank dat je zonder christelijke gêne cadeau kunt doen aan mensen met enige spirituele interesse. Geen expliciete zieltjeswinnerij, waarschuwende calvinistische vingertjes of kerkelijke spruitjeslucht. Maar áls God ter sprake komt, dan is het wel de christelijke. Niets dat ook maar enigszins geassocieerd kan worden met belangstelling voor Allah, Boeddha of  whatever.
Dat er christelijke organisaties achter het blad zitten, kan de argeloze lezer hooguit in tweede instantie opvallen. In een artikel over de online Spiritualiteitwijzer van de EO (zie ook Woord & Dienst 8, augustus 2012) wordt God bijvoorbeeld slechts één keer genoemd, en dan alleen als synoniem van ‘de Bron’. Jargon als ‘ouderling’ wordt uitgelegd – ‘een leidinggevende in de kerk’ – maar wie de makers van het blad precies zijn – ‘Stichting EWV en partners’ – wordt niet verduidelijkt.
Venijn
Op veel plekken in MEER+ wordt verwezen naar de website www.isermeer.nl. Voor aanvullende informatie, video’s en reactiepagina’s. Op die site wordt het de bezoekers pas echt duidelijk dat er kerkelijke organisaties achter het blad zitten en dat interesse naar meer leidt naar Alpha-cursussen, Groeigroepen, Baptistengemeenten, (Volle) Evangeliegemeenten of het Leger des Heils. Allemaal instellingen die meer gericht zijn op zeker weten dan op tastend zoeken – maar dat weet de buitenkerkelijke surfer dan nog niet. Er lijkt een zeker venijn in de staart te zitten.
Is de verborgen agenda van het project een ‘fuik’ naar de kerk? Hans Eschbach, initiator en organisator van Project MEERen voormalig directeur van het Evangelisch Werkverband (EWV), vindt dat geen prettig woord. Maar in een tijd waarin allergie voor het instituut kerk snel lijkt op te spelen – ‘religiestress’ was het woord van de maand augustus – zou de gekozen opzet wel eens averechts kunnen uitwerken. Alle goede bedoelingen ten spijt. Zelf zou ik me behoorlijk beetgenomen voelen wanneer ik als argeloze zinzoeker via deze weg bij een Baptistencursus terecht zou komen.
Imago
De website www.kerk.nl, bedoeld voor de kerken en zeker níet voor lezers ‘van buiten’, benadrukt Eschbach, geeft uitsluitsel: Wat zou het mooi zijn wanneer we mensen erop kunnen wijzen dat Jezus de weg is tot God en dat we ze tot de kerk kunnen brengen.
Een blik op dezelfde website leert dat de meeste bestellingen gedaan zijn in gebieden waarin kerken van meer behoudende en evangelicale snit goed vertegenwoordigd zijn. Of de beoogde doelgroep dus werkelijk bereikt wordt en het project geen binnenkerkelijk feestje blijft, zal de tijd moeten leren.
Maar de belangrijkste vraag is en blijft: is dit de manier waarop we God – en onszelf als kerk – aan de man willen brengen? Het risico dat we een slecht imago juist bevestigen, lijkt me groot.
Bestellen?
Dick Vos is eindredacteur van tijdschrift Woord & Dienst. Deze blog verschijnt in het septembernummer. Wilt u het septembernummer van Woord & Dienst bestellen? Klik dan hier.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken