Menu

Basis

Nusselder – Meer dan de mens alleen

Filosofie van het verlangen

De filosoof Nusselder vindt dat het wezen van mens-zijn ‘gemis’ is. Daaruit komt zijn verlangen voort naar vervulling. Met het verlangen raken we aan de ziel van het menselijk bestaan. In dit lange essay staan veel beschouwingen van uiteenlopende denkers als Plato, Freud, Lacan, Nietsche en Mircea Eliade. Toch wordt het nergens dor of abstract. De rode draad is namelijk de tragische levensloop van Vincent van Gogh. Aan de hand daarvan bouwt Nusselder zijn bevlogen en goed geschreven betoog op. Voor Vincent schoot de bestaande werkelijkheid steeds weer tekort. Zijn verlangen laat een ieders verlangen zien in uitvergrote vorm. Nusselder schetst hem als een held die zijn eigen weg moest gaan. Daarbij komt hij steeds terug op de universele mythe van de held, zoals beschreven door Joseph Campbell. Het boek is één groot pleidooi tegen de zielloosheid van een samenleving zonder diepgang. Met noten, literatuuropgave en register.

Jan Venderbos werkte in diverse functies in de hulpverlening, onder meer met oorlogs- en geweldsgetroffenen. Hij is gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider, en redactielid van Herademing. Hij werkte mee aan De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften. Meinema, Zoetermeer, 2004.


André Nusselder, Meer dan de mens alleen. Filosofie van het verlangen. Amsterdam: Boom, 2021. 240 pp. €24,90. ISBN 9789024435296


Nieuwe boeken