Menu

None

(Her)beleef de avond in Katwijk met Henk Binnendijk

Afgelopen vrijdag presenteerde Henk Binnendijk zijn nieuwe boek Hoe ziet de hemel eruit? Bekijk de compilatie van de avond en beleef de avond mee. Bijgevoegd hier is ook een leesfragment uit het boek.

Leesfragment uit hoofdstuk 1

hoe-ziet-de-hemel-er-uit

Zo kan je heel de bijbel doorgaan. Jozef, Mozes, Gideon, David, Stefanus. Bij al deze mannen gebeurt hetzelfde: Midden in de duisternis, gaat de hemel voor hen open. Alleen bij Jezus gaat het anders. Als Hij in de diepste duisternis zit, gaat de hemel dicht. In Gethsémané hield God Hem de beker voor, vol met jouw en mijn zonden. Die moest Hij drinken. Maar Hij kon niet. Hij, die geen zonde gedaan heeft.( 1 Petrus 2:22)  In Hem is geen zonde. (1 Johannes 3:5) En Hij begon bedroefd en beangst te worden en zei: Mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. (Matthéüs 26:37,38) Hij bad: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan. En hij bad ten tweede male: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! En Hij bad ten derde male opnieuw dezelfde woorden. (Matthéüs 26: 39, 42, 44) En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen. (Lucas 22:44) Maar de hemel zweeg en bleef gesloten. En Hij dronk de beker tot de bodem leeg.  Hij, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. (2 Corinthiërs 5:21)

Dan gaat Hij op weg naar Golgotha. Vol van de zonden van de wereld. En Zijn hemelse Vader kan Hem zo niet aanzien en wendt zich af. God, die te rein van ogen is om het kwaad te zien. (Habakuk 1:13) En hangend aan het kruis, kwam er duisternis over het hele land, drie uur lang. (Lucas 23:44) In die duisternis roept Hij uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Matthéüs 26:47) Maar God zwijgt en de hemel blijft gesloten.

Dat was de prijs die Jezus betaalde om voor ons de hemel te kunnen openen. In die helse Godverlatenheid, vocht Hij om de hemel voor ons op aarde tot een werkelijkheid te maken.


Hoe ziet de hemel eruit?

Henk Binnendijk weet niet hoe de hemel er uit ziet. En toch wilde hij er graag een boek over schrijven. Want de Bijbel begint met de woorden: ‘In het begin schiep God de hemel. De hemel is het zenuwcentrum waar de aarde uit voortgekomen is. En ook met de aarde heeft God een hemels doel. Enerzijds weten we niet wat de hemel is. De hemel is een geestelijke werkelijkheid, die je niet onder woorden kunt brengen. Anderzijds is er zoveel over te zeggen. Het woord ‘hemel’ wordt meer dan zevenhonderd keer genoemd in de Bijbel.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken