Menu

None

Recensie: Struikelblokken, Age Romkes en Pieter Siebesma

Van ds. Ds. J.M.D. de Heer, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Middelburg, ontvingen wij een recensie over het bijbelstudieboek Struikelblokken, bijbelstudies over lastige teksten. Deze recensie is gepubliceerd in De Saambinder en wij mogen hem met toestemming ook op Theoblogie publiceren. Wij zijn ds. De Heer en de redactie van De Saambinder hiervoor zeer erkentelijk.


Een praktisch boekje met handvaten om moeilijke Bijbelteksten te begrijpen. Dat is het boek ‘Struikelblokken’. Lastige teksten? Wat zijn dat? De schrijvers Romkes en Siebesma bedoelen hier niet alleen teksten mee die moeilijk zijn om uit te leggen, maar ook teksten die voor ons verstand of gevoel moeilijk te ‘verteren’ zijn. Ons gevallen bestaan stoot zich nogal eens op Gods Woord.

struikelblokken age romkes bijbelstudies moeilijke teksten
Bijbelstudies over lastige teksten in de Bijbel

Het boekje bestaat uit een aantal Bijbelstudies. Het mooiste vind ik de regels om moeilijke bijbelteksten uit te leggen. Bijvoorbeeld: Lees geduldig en nauwkeurig. Luister naar wat de Bijbelschrijver zegt en niet wat je wilt dat hij zegt. En: Besef dat ook in lastige gedeelten uit de Bijbel het Evangelie te vinden is. Wie zich teveel richt op de moeilijkheden, kan dat zomaar over het hoofd zien. Daarom de raad van de auteurs: Maak het niet moeilijker dan het is. Je kunt je het hoofd breken over de vraag wat de Heere Jezus in het zand schreef (Joh. 8:6), maar we weten het gewoon niet. Als het belangrijk was, had de Heere het wel geopenbaard.

De auteurs wijzen er ook op dat de moderne mens vaak Bijbelgegevens niet kan aanvaarden. Vooral op het gebied van huwelijk en seksualiteit veranderen de opvattingen zeer snel. Ze komen steeds verder af te staan van wat we in de Bijbel lezen. Wat gebeurt er dan? Je ziet, ook in kerken, dat de ethiek zich aanpast aan de tijd. De Bijbel lijkt opeens iets anders te moeten zeggen dan altijd gedacht was.

Romkes en Siebesma wijzen er ook terecht op dat de boodschap van de Bijbel in onze tijd nogal eens wordt versmald tot ‘je bent geliefd door God.’ Hoe zit het dan met zonde en schuld? Als we onszelf niet als een schuldige leren kennen, komen ook vragen naar boven als: Waarom laat God zoveel lijden toe?

De lezer moet er rekening mee houden dat het boekje niet de Statenvertaling gebruikt en dat er soms algemeen wordt gesproken over Gods genade. Wie dit in de gaten houdt, kan mooie dingen vinden die helpen Gods Woord te verstaan.

N.a.v. Age Romkes en Pieter Siebesma, Struikelblokken. Bijbelstudies over lastige teksten, ook beschikbaar als e-book. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht; ISBN 978 90 239 5315 5; 116 blz.; € 10,99.

Ds. J.M.D. de Heer


Voor meer informatie:

struikelblokken age romkes bijbelstudies moeilijke teksten

Struikelblokken van Age Romkes en Pieter Siebesma is een bijbelstudieboek over lastige teksten uit de Bijbel. De Bijbel is niet altijd eenvoudig te begrijpen. Vooral de zogenaamde struikelteksten, de lastige bijbelgedeelten, kunnen hoofdbrekens en eindeloze discussies opleveren. Maar als je het goed aanpakt en je niet te snel uit het veld laat staan, kun je de boodschap van lastige teksten meestal wel achterhalen. Dit boek helpt daarbij. Acht teksten uit het Oude Testament worden in een uitgewerkte bijbelstudie uitgelegd. Daarna volgt telkens aanzet tot een zelfstudie over een vergelijkbare tekst uit het Nieuwe Testament. Al doende krijg je handvatten voor zinvolle en vruchtbare bijbelstudie van moeilijke teksten. Een uitstekend boek voor bijbelkringen die diepgang zoeken.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden