Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Kringviering: Liefde van de levende heeft eeuwigheid

Bij Marcus 12:18-27 Beoogde datum: 4 november 2018 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Thema: Liefde van de Levende heeft eeuwigheid Zie ook Bouwstenen om zelf een viering samen te stellen bij dit thema Register van kringvieringen Download dit bestand inWord Uitgangspunten bij thema en teksten De zondagen in november komen in het teken te staan […]

Premium

Kringviering: Over de grens

Bij Marcus 5: 22-43 Beoogde datum: 01-07-18 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Thema: Over de grens Zie ook Dit bestand in Word Register kringvieringen Uitgangspunten bij thema en teksten De tekstgedeeltes van deze zondag zijn grensverhalen. Mozes staat letterlijk aan de geografische grens met het Beloofde Land, maar ook voor een symbolische grens, aan het […]

Premium

Kringviering: Een & Twee

Thema: Eenzaamheid Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Zie ook Register kringvieringen Downloads Dit bestand in Word Overwegingen bij het thema en de keuze van de teksten Ik heb teksten, gedichten en liederen gekozen die mensen kunnen bevestigen in hun eenzaamheid. Wat wij pastoraal (in ieder geval) aan eenzaamheid kunnen doen is mensen ‘op verhaal laten […]

Premium

Kringviering: Meditatieve viering – naastenliefde

Bij Lucas 10: 25-37 Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Thema: Naastenliefde Zie ook Download dit bestand in Word Download powerpoint presentatie icoonmeditatie Uitgangspunten bij thema en teksten Het thema van naastenliefde en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan zijn (over)bekend, maar ook bepalend voor het christelijk geloof. Met een icoonmeditatie (zie powerpoint) kan het opnieuw […]

Nieuwe boeken