Menu

None

Tijd voor bezinning in de gemeente & thuis – Genadetijd

Een wandelaar op pad

40 dagen tijd is genadetijd

Al vele eeuwen wordt de kerk zo’n zeven weken voor Pasen stil. Ze bereidt zich voor op de grote dag waarop Jezus is opgestaan. Die 40 dagen van voorbereiding komen ergens vandaan. Ze zijn in de Bijbel een tijd van bezinning, inkeer of voorbereiding. Denk aan Noach, die 40 dagen wacht met het openen van de ark. Aan Mozes die 40 dagen op de berg Sinaï blijft wanneer hij de tien woorden van God ontvangt. Of denk aan de 40 dagen die Jezus doorbracht in de woestijn als voorbereiding op zijn openbare optreden. Veertig dagen als een tijd van inkeer, je klaar maken. In steeds meer kerkelijke gemeenten wordt deze tijd naar Pasen ingevuld als een tijd van bezinning en vasten. 

Een goede voorbereiding

Vandaag de dag – in een tijd waarin we vooral worden geleefd – valt een goede voorbereiding nog niet mee. Het vraagt doorzettingsvermogen om het vol te houden. Het vraagt creativiteit om ruimte in de dag te vinden om écht stil te worden en tijd te nemen voor gebed en bijbellezen. Het verlangen naar rust en inkeer is er bij veel mensen, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

“Denk aan een vesper aan het begin of eind van de werkweek, een vastenmaaltijd, of spaar met elkaar voor een gezamenlijk goed doel. Zo creëer je echt een weg die je samen loopt.”


In de praktijk van de gemeente

Het helpt wanneer je als gemeente bewust sámen deze weg gaat. Het motiveert wanneer je weet dat elke dag meerdere gemeenteleden dezelfde teksten lezen. Wanneer je de erediensten op zondag aan de te lezen teksten koppelt, draagt ook dit bij aan een gezamenlijke tijd van bezinning. Kies een wat groter thema dat je vanuit verschillende invalshoeken kunt benaderen. Zo voorkom je het gevoel van ‘herhaling’. Zorg daarnaast dat er ook doordeweeks momenten zijn waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan een vesper aan het begin of eind van de werkweek , een vastenmaaltijd, of spaar met elkaar voor een gezamenlijk doel. Zo creëer je echt een weg die je samen loopt. 

Creatief in coronatijd

De situatie rondom Covid-19 vraagt van kerken dat ze zich voortdurend aanpassen. Zo gaat veel tijd uit naar het organiseren van de online diensten. Terwijl juist deze periode zich leent voor een tijd van bezinning en inkeer, ook naast de diensten. Tijd om na te denken over nieuwe vragen die op de kerk afkomen. Hoe zijn we gemeente als we veel minder samen kunnen komen? Hoe blijven we een levende gemeenschap met oog voor onze omgeving? Hoe blijven we elkaar voeden met het evangelie?

Probeer daarom juist van de komende veertigdagentijd een periode te maken waarin je op een creatieve manier gemeenteleden helpt om te bezinnen en stil te worden. Bestel of maak een leesrooster, zoals het boekje Genadetijd, en bezorg dit bij de gemeenteleden thuis. Samen met een bemoedigende brief van de predikant is het een mooie gelegenheid weer even contact te hebben. Laat de zondagen in de lijdenstijd aansluiten bij het thema van het boekje, dit stimuleert gemeenteleden om verder te lezen. Ook de kringen in de gemeente kunnen aan de slag met het thema aan de hand van specifieke gespreksvragen. Organiseer via Zoom iedere week een  kort avondgebed. Moedig gemeenteleden aan om samen een wandeling te maken en biedt met een prikkelende vraag  inspiratie aan voor het gesprek. Of stuur elke week een lied, gebed of vraag in de kerk-app passend bij het thema.

De veertig dagen voor Pasen zijn een unieke periode in het kerkelijk jaar. Het is genadetijd, zou je kunnen zeggen. Tijd waarvan je dacht dat je die niet zou hebben. En misschien juist dit jaar wel een periode om nog bewuster met elkaar te vieren en ervaren. 


Iwan en Leantine Dekker

Ben je naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd in het boekje Genadetijd?

Bestel nu, via deze link, voor jullie gemeente het boekje ‘Genadetijd’. Een bijbeltekst met korte gedachte helpt om in de 40-dagentijd iedere dag even op adem te komen. Daarnaast biedt het boekje een lied, prikkelende vraag of uitdagende opdracht om mee aan de slag te gaan. Zeer geschikt om te gebruiken als gemeenteproject, maar ook een boekje om met jong en oud aan tafel te gebruiken of juist om zelf op weg te gaan.

Wil je meer lezen? Probeer: Aan de slag, het boek – artikelen

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken