Menu

None

Wereld Alzheimerdag: mensen blijven ertoe doen

wereld alzheimerdag

‘Menszijn betekent in relatie met de Schepper staan. Mensen zijn eigenlijk een vreemde combinatie van het materiële en het immateriële. We zijn lichaam en ziel. Die twee kunnen niet zonder elkaar. De ziel is niet iets onsterfelijks dat in het lichaam komt resideren, maar het is de adem van God in het stof, wat ons levend maakt.

Een mens heeft geen lichaam, maar is een lichaam. De ziel kun je dus zien als de levengevende kracht van God in alle schepselen. Dit verbindt ons met God op een diep niveau. Mensen zijn als het ware stof vervuld met leven, de adem van God. Onze bestaansreden is dus met God zijn. Er is iets van God in alle mensen en iets heiligs in alle ontmoetingen. Ieder mens is een ontmoeting waard, omdat hij Gods levensadem draagt. Ieder mens blijft dus ook van waarde, al vergeet hij zichzelf. Waarom? Simpelweg omdat je er bent. Omdat je een bezield lichaam bent.’

Een fragment uit Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie.

Een mens blijft ertoe doen. Dat is de stelling van dementiedominee Tim van Iersel in dit filmpje ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag.

Tim van Iersel: mensen blijven ertoe doen

Godvergeten. Over geloof en dementie

In Godvergeten biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. Daarom spreekt dit boek over dementie én over God, aan de hand van thema’s die daarbij belangrijk zijn. Het gaat over de vraag naar waarom (waarom overkomt mij dit?), over loslaten, jezelf vergeten en vergeten worden, muziek en vooruitzien.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken